Browsing Tag

đầu dvbt2

Việt Nam sẽ hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất tại Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng…

Dự kiến cuối 2017, Việt Nam hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất tại Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình Việt Nam cho biết: Kết quả kiểm soát tần số của các Trung tâm Tần…