Liên hệ

Truyền hình cáp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng-VTVcab Đà Nẵng

ĐT: 0236 654 8000 hoặc 0905 020 432 & 0968 110 868.

https://vtvcabdanang.net/