Lịch cúp điện chủ nhật ngày 14/1/2018

0
Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
14/01/2018 ĐL Hải Châu AD53ABFJ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627172) 07:30
14:30
AD53ABFK Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627173) 07:30
14:30
ĐL Liên Chiểu HC52HM34 Tà Lang 2 06:30
14:30
HC53HHM1 Hòa Bắc 1 06:30
14:30
HC53HHM2 Hòa Bắc 4 06:30
14:30
HC53HHM3 Hòa Bắc 2 06:30
14:30
HC53HHM4 Hòa Bắc 3 06:30
14:30
HC53HHM5 An Định 06:30
14:30
HC53HHM7 KDC Hòa Phát 2- T1 06:30
13:30
HC53HHM8 KDC Hòa Phát 2-T3 06:30
13:30
HC53HHM9 KDC Hòa Phát 2- T2 06:30
13:30
HC53HHMJ Hòa An 2 06:30
13:30
HC53HHMO Ngã Ba Huế 5 06:30
13:30
HC53HHN1 KDC Hòa Phát 2 -T4 06:30
13:30
HC53HHN2 KDC Hòa Phát 3 – T1 06:30
13:30
HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 – T2 06:30
13:30
HC53HHN9 KDC Hoà Phát 4 T1 06:30
13:30
HC53HHNZ Hoà An 3 06:30
13:30
HC53HHO9 KDC Trung Nghĩa T1 06:30
13:30
HC53HHOD Ngã Ba Huế 2 06:30
13:30
HC53HHOL ÔTô Hoà Tân 06:30
13:30
HC53HHQJ Thủy Tú T2 06:30
14:30
HC53HHR3 KDC Trung Nghĩa T4 06:30
13:30
HC53HHR4 KDC Số 2 Nguyễn Huy Tưởng 06:30
13:30
HC53HHR5 KDC Bến Xe 06:30
13:30
HC53HHR6 Bến Xe TT 06:30
13:30
HC53HHR7 KDC Hoà phát 4-T2 06:30
13:30
HC53HHRA Hoà Mỹ 06:30
13:30
HC53HHRB UB Hoà Minh 06:30
13:30
HC53HHRF Tịnh Quang 06:30
13:30
HC53HHRI Tà Lang 06:30
14:30
HC53HHRN HTX Hòa Minh 1 06:30
13:30
HC53HHY2 An Ngãi Tây 2 06:30
14:30
HC53HHY3 UB Hòa Sơn 06:30
14:30
HC53HHYC Hoà Minh 5 06:30
13:30
HC53HHYL Trung Sơn 06:30
14:30
HC53HHYM Nam Yên 06:30
14:30
HC53HHYP Khe Đào 06:30
14:30
HC53HHYW KDC Nguyễn Huy Tưởng 06:30
13:30
HC53HM10 Trường Định T2 06:30
14:30
HC53HM11 Quan Nam 1 06:30
14:30
HC53HM12 Quan Nam 2 06:30
14:30
HC53HM13 Xóm 3 06:30
14:30
HC53HM14 Hoà Liên 4 06:30
14:30
HC53HM15 Xóm Huế 06:30
14:30
HC53HM16 Xóm 6 06:30
14:30
HC53HM17 Tổ 5 Trường Định 06:30
14:30
HC53HM18 Trường Định 06:30
14:30
HC53HM19 Xóm Cồn 06:30
14:30
HC53HM20 Hòa Liên 1 06:30
14:30
HC53HM21 Hưởng Phước 06:30
14:30
HC53HM22 Hưởng Phước 2 06:30
14:30
HC53HM23 Vân Dương 06:30
14:30
HC53HM24 Hòa Liên 2 06:30
14:30
HC53HM25 Hòa Bắc 5 06:30
14:30
HC53HM26 Quan Nam 3 06:30
14:30
HC53HM27 Hưởng Phước 3 06:30
14:30
HC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 06:30
14:30
HC53HM29 TT 05-06 06:30
14:30
HC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 06:30
14:30
HC53HM31 An Ngãi Đông 2 06:30
14:30
HC53HM32 Hòa Bắc 2T2 06:30
14:30
HC53HM33 Xóm Huế 2 06:30
14:30
HC53HM36 UB Hòa Bắc 06:30
14:30
HC53HM37 Quan Nam 4 06:30
14:30
HC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 06:30
14:30
HC53HM39 Hòa Liên 3 06:30
14:30
HC53HM40 TBA Nam Yên 2 06:30
14:30
HC53HM41 TBA Trường Định T3 06:30
14:30
HC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 06:30
14:30
HC53HM46 TBA TĐC Hòa Liên 3 06:30
14:30
HC53HN11 Ngã Ba Huế 6 06:30
13:30
HC53HN14 Tú Mỡ 06:30
13:30
HC53HN16 Hòa An 5 06:30
13:30
HC53HN20 Bắc Sơn 1 06:30
13:30
HC53HN21 KDC Phước Lý T3 06:30
13:30
HC53HN23 TBA NGUYỄN ĐÌNH TỨ 06:30
13:30
HC53HO11 Nguyễn Huy Tưởng 06:30
13:30
HC53HQ15 An Ngãi Tây 4 06:30
14:30
HC53HR10 Hòa Minh 4 06:30
13:30
HC53HR11 Hòa Minh 7 06:30
13:30
HC53HR13 KDC Trung Nghĩa T3 06:30
13:30
HC53HR18 Hòa Phát 5 06:30
13:30
HC53HR19 KDC Trung Nghĩa T5 06:30
13:30
HC53HR22 KDC Phước Lý T1 06:30
13:30
HC53HR26 KDC Trung Nghĩa T2 06:30
13:30
HC53HR31 Khu số 7 KĐT Tây Bắc T2 06:30
13:30
HC53HR33 TBA KCC Phước Lý T2 06:30
13:30
HC53HR34 TBA khu số 7 KĐT Tây Bắc T1 06:30
13:30
HC53HY15 Phước Lý 2 06:30
13:30
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 06:30
14:30
HD53HAAF Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (800003) 06:30
13:30
HD53HAEY (817842) 06:30
14:30
HD53HAIT Bệnh viện Lao & bệnh Phổi Đà Nẵng (886313) 06:30
13:30
HD53HAMN Công Ty Cổ Phần Trung Nam (914161) 06:30
14:30
HD53HAMW Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 06:30
14:30
HD53HANK Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 06:30
14:30
HD53HANK Trường Trung Học Cở Sở Đàm Quang Trung (931501) 06:30
14:30
HD53HANP Cty TNHH DV VT & TM Tuấn Nhàn (922629) 06:30
13:30
HD53HANW Công ty Cổ Phần Vận Tải và Quản Lý Bến Xe Đà Nẵng (923425) 06:30
13:30
HD53HAOT Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 06:30
14:30
HD53HAOY Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 06:30
14:30
HD53HAPB Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 06:30
14:30
HD53HAPD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Máy Số 1 – Cienco 8 (929047) 06:30
14:30
HD53HAPL Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (939856) 06:30
14:30
HD53HAPN Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tại miền Trung (939758) 06:30
14:30
HD53HAPP Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 06:30
14:30
HD53HAQH Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (931335) 06:30
14:30
HD53HAQK Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 06:30
14:30
HD53HAQK Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH) (939497) 06:30
14:30
HD53HAQL XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 06:30
14:30
HD53HAQM Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP Tại Miền Trung (931953) 06:30
14:30
HD53HARM Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng (936453) 06:30
14:30
HD53HARM Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng (915402) 06:30
14:30
HD53HATE Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) 06:30
14:30
HD53HATG Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) 06:30
14:30
HD53HATG Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng (936635) 06:30
14:30
HD53HATH Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) 06:30
14:30
HD53HATN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y KHOA KHẢI TRÌNH (937224) 06:30
13:30
HD53HATP Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) 06:30
14:30
HD53HAUA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 1 – CTCP TẠI MIỀN TRUNG (939757) 06:30
14:30
HD53HAUQ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THỊNH (941931) 06:30
14:30
HD53HAUY XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (942024) 06:30
14:30
HD53HAVB CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MAI PHÁT ĐẠT (942429) 06:30
14:30
HD53HAVD CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LONG BIÊN (942607) 06:30
14:30
ĐL Thanh Khê FC53FFED Trại Gà Quân khu 06:00
14:00
FC53FFGL Đông Tây 1 06:30
16:30
FC53FFI9 Lê Trọng Tấn 06:00
14:00
FC53FFMI Cấp điện CS KGĐ QN SĐKQ 375 Hòa Phát 06:00
14:00
FC53FFMJ KGĐ cụm kho CK55 06:00
14:00
FC53FFMP KGĐ SĐQN F372 T2 06:00
14:00
FC53FFMU Phước Tường 2 06:00
14:00
FC53FFMV Nghi An 2 06:00
14:00
FC53FFMX Nghi An 3 06:00
14:00
FC53FFMY Phước Tường 06:00
14:00
FC53FFNC Tôn Đản 6 06:00
14:00
FC53FFNT Hòa Phát 5 06:00
14:00
FC53FFQJ K&H 06:00
14:00
FC53FFQK Trường Chinh 4 06:00
14:00
FC53FFQM KTT A32 T1 06:00
14:00
FC53FFQN KTT A32 T2 06:00
14:00
FC53FI27 E954 – T2 06:00
14:00
FC53FI40 KDC A32 06:00
14:00
FC53FI47 KGĐ Nhà ở quân đội NM A32 06:00
14:00
FC53FI53 KGĐ F372 T4 06:00
14:00
FC53FI56 Tôn Đản 8 06:00
14:00
FC53FI57 Tôn Đản 7 06:00
14:00
FD53FAAA Trung Đoàn 290 (800198) 06:00
14:00
FD53FAAG (906233) 06:00
14:00
FD53FAAK Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (900383) 06:00
14:00
FD53FAAL Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp 504 (900584) 06:00
14:00
FD53FAAO Bộ tham mưu – Đại đội TCĐT (800187) 06:00
14:00
FD53FAAP Kho Kỹ thuật Tổng hợp (800188) 06:00
14:00
FD53FAAQ Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Miền Trung (800192) 06:00
14:00
FD53FAAR (800255) 06:00
14:00
FD53FAAT Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân (800201) 06:00
14:00
FD53FAAU Trung Đoàn 282 – SĐ 375 (800202) 06:00
14:00
FD53FABC (800223) 06:00
14:00
FD53FABD ĐVị 31501SĐ372 K/Quân (800256) 06:00
14:00
FD53FABI Trung Đoàn 930 – Sư đoàn 372 (807060) 06:00
14:00
FD53FABL Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (807481) 06:00
14:00
FD53FABN Chi Nhánh Tổng Công ty Xây Dựng Công Trình Hàng Không ACC tại TP. Đà Nẵng (808660) 06:00
14:00
FD53FABO Công ty Cổ Phần Cơ Khí Hà Giang Phước Tường (808987) 06:00
14:00
FD53FABR (809902) 06:00
14:00
FD53FABS (810862) 06:00
14:00
FD53FABT (810863) 06:00
14:00
FD53FABX Sư Đoàn 375-Quân chủng Phòng không-không quân (815843) 06:00
14:00
FD53FACF Công ty Cổ Phần Vạn Gia Thịnh (836985) 06:00
14:00
FD53FACH (840750) 06:00
14:00
FD53FACJ (843496) 06:00
14:00
FD53FACK (843498) 06:00
14:00
FD53FACL (843499) 06:00
14:00
FD53FACM (843500) 06:00
14:00
FD53FACN (843532) 06:00
14:00
FD53FACQ Chi nhánh Công ty cổ phần Nam Thắng tại Đà Nẵng (889225) 06:00
14:00
FD53FADB Công ty cổ phần cơ khí Mạnh Lợi (898072) 06:00
14:00
FD53FADC Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông Đà Nẵng (898073) 06:00
14:00
FD53FADS Xí nghiệp sản xuất vật liệu DMT CIENCO-Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng-Miền trung (903555) 06:00
14:00
FD53FADU (902187) 06:00
14:00
FD53FADX Bộ Tham Mưu-Xưởng thông tin K55 (917332) 06:00
14:00
FD53FADX Tiểu đoàn 6 – Cục hậu cần QK5 (912029) 06:00
14:00
FD53FADY Công ty Cổ phần Bê tông Đăng Hải Đà Nẵng (913783) 06:00
14:00
FD53FAED Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng (913338) 06:00
14:00
FD53FAEE Công ty TNHH Khang Thịnh (914245) 06:00
14:00
FD53FAEF Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng (914920) 06:00
14:00
FD53FAEM Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng (840740) 06:00
14:00
FD53FAEX (908761) 06:00
14:00
FD53FAEX (914624) 06:00
14:00
FD53FAEY Công Ty TNHH Tường Minh (903465) 06:00
14:00
FD53FAFQ Xưởng S/c Vũ khí – Cục Kỹ thuật QK5 (894968) 06:00
14:00
FD53FAFQ Công ty cổ phần xây dựng Lighthouse (917403) 06:00
14:00
FD53FAFU Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hải Vân (808687) 06:00
14:00
FD53FAGI Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (917083) 06:00
14:00
FD53FAGJ Công ty cổ phần Long Việt (917298) 06:00
14:00
FD53FAGW Công ty cổ phần Đà Nẵng Kính (918012) 06:00
14:00
FD53FAHF Sư đoàn 375/Quân chủng Phòng không – không quân (918973) 06:00
14:00
FD53FAHL Công ty TNHH SX & TM HTV Tài Huy GLASS (919733) 06:00
14:00

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.