Lịch cúp điện chủ nhật ngày 14/1/2018

0
Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
14/01/2018 ĐL Hải Châu AD53ABFJ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627172) 07:30
14:30
AD53ABFK Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (627173) 07:30
14:30
ĐL Liên Chiểu HC52HM34 Tà Lang 2 06:30
14:30
HC53HHM1 Hòa Bắc 1 06:30
14:30
HC53HHM2 Hòa Bắc 4 06:30
14:30
HC53HHM3 Hòa Bắc 2 06:30
14:30
HC53HHM4 Hòa Bắc 3 06:30
14:30
HC53HHM5 An Định 06:30
14:30
HC53HHM7 KDC Hòa Phát 2- T1 06:30
13:30
HC53HHM8 KDC Hòa Phát 2-T3 06:30
13:30
HC53HHM9 KDC Hòa Phát 2- T2 06:30
13:30
HC53HHMJ Hòa An 2 06:30
13:30
HC53HHMO Ngã Ba Huế 5 06:30
13:30
HC53HHN1 KDC Hòa Phát 2 -T4 06:30
13:30
HC53HHN2 KDC Hòa Phát 3 – T1 06:30
13:30
HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 – T2 06:30
13:30
HC53HHN9 KDC Hoà Phát 4 T1 06:30
13:30
HC53HHNZ Hoà An 3 06:30
13:30
HC53HHO9 KDC Trung Nghĩa T1 06:30
13:30
HC53HHOD Ngã Ba Huế 2 06:30
13:30
HC53HHOL ÔTô Hoà Tân 06:30
13:30
HC53HHQJ Thủy Tú T2 06:30
14:30
HC53HHR3 KDC Trung Nghĩa T4 06:30
13:30
HC53HHR4 KDC Số 2 Nguyễn Huy Tưởng 06:30
13:30
HC53HHR5 KDC Bến Xe 06:30
13:30
HC53HHR6 Bến Xe TT 06:30
13:30
HC53HHR7 KDC Hoà phát 4-T2 06:30
13:30
HC53HHRA Hoà Mỹ 06:30
13:30
HC53HHRB UB Hoà Minh 06:30
13:30
HC53HHRF Tịnh Quang 06:30
13:30
HC53HHRI Tà Lang 06:30
14:30
HC53HHRN HTX Hòa Minh 1 06:30
13:30
HC53HHY2 An Ngãi Tây 2 06:30
14:30
HC53HHY3 UB Hòa Sơn 06:30
14:30
HC53HHYC Hoà Minh 5 06:30
13:30
HC53HHYL Trung Sơn 06:30
14:30
HC53HHYM Nam Yên 06:30
14:30
HC53HHYP Khe Đào 06:30
14:30
HC53HHYW KDC Nguyễn Huy Tưởng 06:30
13:30
HC53HM10 Trường Định T2 06:30
14:30
HC53HM11 Quan Nam 1 06:30
14:30
HC53HM12 Quan Nam 2 06:30
14:30
HC53HM13 Xóm 3 06:30
14:30
HC53HM14 Hoà Liên 4 06:30
14:30
HC53HM15 Xóm Huế 06:30
14:30
HC53HM16 Xóm 6 06:30
14:30
HC53HM17 Tổ 5 Trường Định 06:30
14:30
HC53HM18 Trường Định 06:30
14:30
HC53HM19 Xóm Cồn 06:30
14:30
HC53HM20 Hòa Liên 1 06:30
14:30
HC53HM21 Hưởng Phước 06:30
14:30
HC53HM22 Hưởng Phước 2 06:30
14:30
HC53HM23 Vân Dương 06:30
14:30
HC53HM24 Hòa Liên 2 06:30
14:30
HC53HM25 Hòa Bắc 5 06:30
14:30
HC53HM26 Quan Nam 3 06:30
14:30
HC53HM27 Hưởng Phước 3 06:30
14:30
HC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 06:30
14:30
HC53HM29 TT 05-06 06:30
14:30
HC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 06:30
14:30
HC53HM31 An Ngãi Đông 2 06:30
14:30
HC53HM32 Hòa Bắc 2T2 06:30
14:30
HC53HM33 Xóm Huế 2 06:30
14:30
HC53HM36 UB Hòa Bắc 06:30
14:30
HC53HM37 Quan Nam 4 06:30
14:30
HC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 06:30
14:30
HC53HM39 Hòa Liên 3 06:30
14:30
HC53HM40 TBA Nam Yên 2 06:30
14:30
HC53HM41 TBA Trường Định T3 06:30
14:30
HC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 06:30
14:30
HC53HM46 TBA TĐC Hòa Liên 3 06:30
14:30
HC53HN11 Ngã Ba Huế 6 06:30
13:30
HC53HN14 Tú Mỡ 06:30
13:30
HC53HN16 Hòa An 5 06:30
13:30
HC53HN20 Bắc Sơn 1 06:30
13:30
HC53HN21 KDC Phước Lý T3 06:30
13:30
HC53HN23 TBA NGUYỄN ĐÌNH TỨ 06:30
13:30
HC53HO11 Nguyễn Huy Tưởng 06:30
13:30
HC53HQ15 An Ngãi Tây 4 06:30
14:30
HC53HR10 Hòa Minh 4 06:30
13:30
HC53HR11 Hòa Minh 7 06:30
13:30
HC53HR13 KDC Trung Nghĩa T3 06:30
13:30
HC53HR18 Hòa Phát 5 06:30
13:30
HC53HR19 KDC Trung Nghĩa T5 06:30
13:30
HC53HR22 KDC Phước Lý T1 06:30
13:30
HC53HR26 KDC Trung Nghĩa T2 06:30
13:30
HC53HR31 Khu số 7 KĐT Tây Bắc T2 06:30
13:30
HC53HR33 TBA KCC Phước Lý T2 06:30
13:30
HC53HR34 TBA khu số 7 KĐT Tây Bắc T1 06:30
13:30
HC53HY15 Phước Lý 2 06:30
13:30
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 06:30
14:30
HD53HAAF Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (800003) 06:30
13:30
HD53HAEY (817842) 06:30
14:30
HD53HAIT Bệnh viện Lao & bệnh Phổi Đà Nẵng (886313) 06:30
13:30
HD53HAMN Công Ty Cổ Phần Trung Nam (914161) 06:30
14:30
HD53HAMW Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 06:30
14:30
HD53HANK Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 06:30
14:30
HD53HANK Trường Trung Học Cở Sở Đàm Quang Trung (931501) 06:30
14:30
HD53HANP Cty TNHH DV VT & TM Tuấn Nhàn (922629) 06:30
13:30
HD53HANW Công ty Cổ Phần Vận Tải và Quản Lý Bến Xe Đà Nẵng (923425) 06:30
13:30
HD53HAOT Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 06:30
14:30
HD53HAOY Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 06:30
14:30
HD53HAPB Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 06:30
14:30
HD53HAPD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Máy Số 1 – Cienco 8 (929047) 06:30
14:30
HD53HAPL Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (939856) 06:30
14:30
HD53HAPN Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tại miền Trung (939758) 06:30
14:30
HD53HAPP Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 06:30
14:30
HD53HAQH Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (931335) 06:30
14:30
HD53HAQK Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 06:30
14:30
HD53HAQK Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH) (939497) 06:30
14:30
HD53HAQL XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 06:30
14:30
HD53HAQM Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP Tại Miền Trung (931953) 06:30
14:30
HD53HARM Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng (936453) 06:30
14:30
HD53HARM Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng (915402) 06:30
14:30
HD53HATE Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) 06:30
14:30
HD53HATG Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) 06:30
14:30
HD53HATG Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng (936635) 06:30
14:30
HD53HATH Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) 06:30
14:30
HD53HATN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y KHOA KHẢI TRÌNH (937224) 06:30
13:30
HD53HATP Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) 06:30
14:30
HD53HAUA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 1 – CTCP TẠI MIỀN TRUNG (939757) 06:30
14:30
HD53HAUQ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THỊNH (941931) 06:30
14:30
HD53HAUY XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (942024) 06:30
14:30
HD53HAVB CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MAI PHÁT ĐẠT (942429) 06:30
14:30
HD53HAVD CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LONG BIÊN (942607) 06:30
14:30
ĐL Thanh Khê FC53FFED Trại Gà Quân khu 06:00
14:00
FC53FFGL Đông Tây 1 06:30
16:30
FC53FFI9 Lê Trọng Tấn 06:00
14:00
FC53FFMI Cấp điện CS KGĐ QN SĐKQ 375 Hòa Phát 06:00
14:00
FC53FFMJ KGĐ cụm kho CK55 06:00
14:00
FC53FFMP KGĐ SĐQN F372 T2 06:00
14:00
FC53FFMU Phước Tường 2 06:00
14:00
FC53FFMV Nghi An 2 06:00
14:00
FC53FFMX Nghi An 3 06:00
14:00
FC53FFMY Phước Tường 06:00
14:00
FC53FFNC Tôn Đản 6 06:00
14:00
FC53FFNT Hòa Phát 5 06:00
14:00
FC53FFQJ K&H 06:00
14:00
FC53FFQK Trường Chinh 4 06:00
14:00
FC53FFQM KTT A32 T1 06:00
14:00
FC53FFQN KTT A32 T2 06:00
14:00
FC53FI27 E954 – T2 06:00
14:00
FC53FI40 KDC A32 06:00
14:00
FC53FI47 KGĐ Nhà ở quân đội NM A32 06:00
14:00
FC53FI53 KGĐ F372 T4 06:00
14:00
FC53FI56 Tôn Đản 8 06:00
14:00
FC53FI57 Tôn Đản 7 06:00
14:00
FD53FAAA Trung Đoàn 290 (800198) 06:00
14:00
FD53FAAG (906233) 06:00
14:00
FD53FAAK Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (900383) 06:00
14:00
FD53FAAL Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp 504 (900584) 06:00
14:00
FD53FAAO Bộ tham mưu – Đại đội TCĐT (800187) 06:00
14:00
FD53FAAP Kho Kỹ thuật Tổng hợp (800188) 06:00
14:00
FD53FAAQ Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Miền Trung (800192) 06:00
14:00
FD53FAAR (800255) 06:00
14:00
FD53FAAT Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân (800201) 06:00
14:00
FD53FAAU Trung Đoàn 282 – SĐ 375 (800202) 06:00
14:00
FD53FABC (800223) 06:00
14:00
FD53FABD ĐVị 31501SĐ372 K/Quân (800256) 06:00
14:00
FD53FABI Trung Đoàn 930 – Sư đoàn 372 (807060) 06:00
14:00
FD53FABL Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (807481) 06:00
14:00
FD53FABN Chi Nhánh Tổng Công ty Xây Dựng Công Trình Hàng Không ACC tại TP. Đà Nẵng (808660) 06:00
14:00
FD53FABO Công ty Cổ Phần Cơ Khí Hà Giang Phước Tường (808987) 06:00
14:00
FD53FABR (809902) 06:00
14:00
FD53FABS (810862) 06:00
14:00
FD53FABT (810863) 06:00
14:00
FD53FABX Sư Đoàn 375-Quân chủng Phòng không-không quân (815843) 06:00
14:00
FD53FACF Công ty Cổ Phần Vạn Gia Thịnh (836985) 06:00
14:00
FD53FACH (840750) 06:00
14:00
FD53FACJ (843496) 06:00
14:00
FD53FACK (843498) 06:00
14:00
FD53FACL (843499) 06:00
14:00
FD53FACM (843500) 06:00
14:00
FD53FACN (843532) 06:00
14:00
FD53FACQ Chi nhánh Công ty cổ phần Nam Thắng tại Đà Nẵng (889225) 06:00
14:00
FD53FADB Công ty cổ phần cơ khí Mạnh Lợi (898072) 06:00
14:00
FD53FADC Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông Đà Nẵng (898073) 06:00
14:00
FD53FADS Xí nghiệp sản xuất vật liệu DMT CIENCO-Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng-Miền trung (903555) 06:00
14:00
FD53FADU (902187) 06:00
14:00
FD53FADX Bộ Tham Mưu-Xưởng thông tin K55 (917332) 06:00
14:00
FD53FADX Tiểu đoàn 6 – Cục hậu cần QK5 (912029) 06:00
14:00
FD53FADY Công ty Cổ phần Bê tông Đăng Hải Đà Nẵng (913783) 06:00
14:00
FD53FAED Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng (913338) 06:00
14:00
FD53FAEE Công ty TNHH Khang Thịnh (914245) 06:00
14:00
FD53FAEF Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng (914920) 06:00
14:00
FD53FAEM Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng (840740) 06:00
14:00
FD53FAEX (908761) 06:00
14:00
FD53FAEX (914624) 06:00
14:00
FD53FAEY Công Ty TNHH Tường Minh (903465) 06:00
14:00
FD53FAFQ Xưởng S/c Vũ khí – Cục Kỹ thuật QK5 (894968) 06:00
14:00
FD53FAFQ Công ty cổ phần xây dựng Lighthouse (917403) 06:00
14:00
FD53FAFU Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Hải Vân (808687) 06:00
14:00
FD53FAGI Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (917083) 06:00
14:00
FD53FAGJ Công ty cổ phần Long Việt (917298) 06:00
14:00
FD53FAGW Công ty cổ phần Đà Nẵng Kính (918012) 06:00
14:00
FD53FAHF Sư đoàn 375/Quân chủng Phòng không – không quân (918973) 06:00
14:00
FD53FAHL Công ty TNHH SX & TM HTV Tài Huy GLASS (919733) 06:00
14:00

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.