Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày chủ nhật 17/12/2017

0

LỊCH CÚP ĐIỆN NGÀY 17/12/2017

17/12/2017 ĐL Hải Châu AC53AA10 CS YÊN BÁY 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAA19 MAI AM 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAAV DIÊN HỒNG 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAB10 ĐỨC LỢI 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAB11 ĐỨC LỢI 3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAB16 VP THÀNH ỦY 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AACK TRẦN QUÝ CÁP 1 06:30
15:30
AC53AACN NGUYỄN CHÍ THANH 1 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AACO PHAN ĐÌNH PHÙNG 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AACQ THUẬN PHƯỚC 1 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAD2 LÊ DUẪN 4 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAD5 YÊN BÁY 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADA LÊ DUẪN 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADB LÝ TỰ TRỌNG 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADF BƯU ĐIỆN 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADW KDC SỐ 6 NGUYỄN DU 06:30
15:30
AC53AAEJ PHẠM HỒNG THÁI 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAF6 KCC NGUYỄN CHÍ THANH 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAFD TRẦN QUÝ CÁP 2 06:30
15:30
AC53AAGA THUẬN PHƯỚC 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAI4 NGUYỄN CHÍ THANH 4 06:30
07:30
07:00
12:00
AC53AAI8 TĐC THUẬN PHƯỚC T4 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIE NGUYỄN CHÍ THANH 3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAII QUANG TRUNG 3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIO TĐC THUẬN PHƯỚC T1 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIP TĐC THUẬN PHƯỚC T2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIQ TĐC THUẬN PHƯỚC T3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAJ8 DD XL NƯỚC THẢI THUẬN PHƯỚC 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53A5C8 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (647160) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53A5CD Công ty cổ phần xây dựng 79 (647584) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53A6B2 Công ty cổ phần PAVNC (646580) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAN Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Đại Á (116189) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAO Công an Thành phố Đà Nẵng (116192) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAO Trung tâm Viễn thông 1 – Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (116193) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAT Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng (116200) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAU Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116206) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAZ Công ty cổ phần đầu tư Regis Bay Việt Nam (116226) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBA Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng (635703) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBF Khách Sạn Thu Bồn – Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours (116246) 06:30
15:30
AD53ABBG Bảo hiểm Xã hội Thành phố Đà Nẵng (116250) 06:30
15:30
AD53ABBZ BIDV ĐÀ NẴNG (111917) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBZ Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (125574) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBZ Ngân Hàng Thương mại CP An Bình – CN Đà Nẵng (626375) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCD Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (126422) 06:30
15:30
AD53ABCK Cục Quản lý Ðường bộ III (129508) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCM Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ công an (129840) 06:30
15:30
AD53ABCQ Trung Tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (133789) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (135209) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCU Cục Quản Trị T26 (136328) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCU Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông (642003) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABDD (143060) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABEG Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đất Việt (151785) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABEN Trung tâm Viễn thông 1 – Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (623169) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABER Công ty cổ phần Gemadept – Chi nhánh Đà Nẵng (623368) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABEV Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm – Chi nhánh Miền Trung (623856) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFI Kiểm toán Nhà nước Khu vực III (626910) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFL Trung Tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (627459) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFQ Bảo tàng Đà Nẵng (628601) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFT Trường Đại học Duy Tân (630171) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFU Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu (629689) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGD Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (636870) 06:30
15:30
AD53ABGE Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (640719) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGJ Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (638865) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGK Công ty TNHH MTV Mode Hotel & Realty (638612) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGY Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (639871) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABHD Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (640520) 06:30
15:30
AD53ABHI Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (641781) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABHL Văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng (641710) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABHW Công Ty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông 586 (628964) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIA Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt (633311) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIF Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng (633623) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIM Công ty TNHH Tuyên & Những Người Cộng Tác (639616) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIN Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (636609) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIQ Công ty Cổ phần VINATEX Đà Nẵng (116247) 06:30
15:30
AD53ABIT Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 5 – CTCP (129509) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABJA Trung tâm Viễn thông 1 – Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (116205) 06:30
15:00
07:00
15:30
ĐL Liên Chiểu HC52HHR1 Hoa Kiều 05:30
17:30
HC52HM34 Tà Lang 2 05:30
17:30
HC53HHM1 Hòa Bắc 1 05:30
17:30
HC53HHM2 Hòa Bắc 4 05:30
17:30
HC53HHM3 Hòa Bắc 2 05:30
17:30
HC53HHM4 Hòa Bắc 3 05:30
17:30
HC53HHM5 An Định 05:30
17:30
HC53HHMH KDC Đa Phước 05:30
17:30
HC53HHMP XN Vật Tư Vận Tải 05:30
17:30
HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 05:30
17:30
HC53HHN7 KDC Hoà Minh 5T1 05:30
17:30
HC53HHN8 KDC Hoà Minh 5T2 05:30
17:30
HC53HHO1 Đà Sơn 4 05:30
17:30
HC53HHO2 Đà Sơn 3 05:30
17:30
HC53HHO3 Hoà Khánh 6 05:30
17:30
HC53HHO4 Hoà Khánh 7 05:30
17:30
HC53HHO5 Hoà Khánh 8 05:30
17:30
HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 05:30
17:30
HC53HHOB Hoà Khánh 2 05:30
17:30
HC53HHOO Quảng Thắng 05:30
17:30
HC53HHQ1 Hoà Ninh 1 05:30
17:30
HC53HHQ2 Hoà Ninh 2 05:30
17:30
HC53HHQ3 Hoà Ninh 3 05:30
17:30
HC53HHQ4 Hoà Ninh 4 05:30
17:30
HC53HHQ5 Hoà Ninh 5 05:30
17:30
HC53HHQ6 Hoà ninh 6 (thôn 1) 05:30
17:30
HC53HHQ7 Hoà Ninh 7 (trung nghĩa) 05:30
17:30
HC53HHQ9 Đội 3 05:30
17:30
HC53HHQA Khu TT Hóa Chất 05:30
17:30
HC53HHQB KDC Thanh Vinh 2 05:30
17:30
HC53HHQJ Thủy Tú T2 05:30
17:30
HC53HHQL Đà Sơn 1 05:30
17:30
HC53HHQS Thanh Vinh 05:30
17:30
HC53HHRI Tà Lang 05:30
17:30
HC53HHRK KDC Đại La 05:30
17:30
HC53HHRM KDC Hoà Mỹ T1 05:30
17:30
HC53HHRP Đa Phước 2 05:30
17:30
HC53HHRQ Hoà Khánh 5 05:30
17:30
HC53HHRR Đà Sơn 2 05:30
17:30
HC53HHRS KDC Hoà Mỹ T2 05:30
17:30
HC53HHRT Đa Phước 05:30
17:30
HC53HHY1 An Ngãi Tây 05:30
17:30
HC53HHY2 An Ngãi Tây 2 05:30
17:30
HC53HHY3 UB Hòa Sơn 05:30
17:30
HC53HHY4 An Ngãi đông 05:30
17:30
HC53HHY5 Đại La 05:30
17:30
HC53HHY6 Xuân Phú 05:30
17:30
HC53HHY7 Phú Thượng 05:30
17:30
HC53HHY8 Phú Hạ 05:30
17:30
HC53HHY9 Hòa Khê 05:30
17:30
HC53HHYB Đa Phước 3 05:30
17:30
HC53HHYL Trung Sơn 05:30
17:30
HC53HHYM Nam Yên 05:30
17:30
HC53HHYN Đa Phước 4 05:30
17:30
HC53HHYP Khe Đào 05:30
17:30
HC53HHYR TĐC Thanh Vinh 2 05:30
17:30
HC53HHYX KDC Đa Phước 3 05:30
17:30
HC53HHYZ KDC Việt Xuân 05:30
17:30
HC53HM10 Trường Định T2 05:30
17:30
HC53HM11 Quan Nam 1 05:30
17:30
HC53HM12 Quan Nam 2 05:30
17:30
HC53HM13 Xóm 3 05:30
17:30
HC53HM14 Hoà Liên 4 05:30
17:30
HC53HM15 Xóm Huế 05:30
17:30
HC53HM16 Xóm 6 05:30
17:30
HC53HM17 Tổ 5 Trường Định 05:30
17:30
HC53HM18 Trường Định 05:30
17:30
HC53HM19 Xóm Cồn 05:30
17:30
HC53HM20 Hòa Liên 1 05:30
17:30
HC53HM21 Hưởng Phước 05:30
17:30
HC53HM22 Hưởng Phước 2 05:30
17:30
HC53HM23 Vân Dương 05:30
17:30
HC53HM24 Hòa Liên 2 05:30
17:30
HC53HM25 Hòa Bắc 5 05:30
17:30
HC53HM26 Quan Nam 3 05:30
17:30
HC53HM27 Hưởng Phước 3 05:30
17:30
HC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 05:30
17:30
HC53HM29 TT 05-06 05:30
17:30
HC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 05:30
17:30
HC53HM31 An Ngãi Đông 2 05:30
17:30
HC53HM32 Hòa Bắc 2T2 05:30
17:30
HC53HM33 Xóm Huế 2 05:30
17:30
HC53HM36 UB Hòa Bắc 05:30
17:30
HC53HM37 Quan Nam 4 05:30
17:30
HC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 05:30
17:30
HC53HM39 Hòa Liên 3 05:30
17:30
HC53HM40 TBA Nam Yên 2 05:30
17:30
HC53HM41 TBA Trường Định T3 05:30
17:30
HC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 05:30
17:30
HC53HM46 TBA TĐC Hòa Liên 3 05:30
17:30
HC53HN15 Hoàng Minh Thảo 05:30
17:30
HC53HN17 TĐC Hòa Hiệp 4 05:30
17:30
HC53HN19 KĐT Phước Lý T2 05:30
17:30
HC53HN22 TĐC Hòa Hiệp 4 T2 05:30
17:30
HC53HN24 TBA TRẦN TÂN 05:30
17:30
HC53HN26 TBA KDC KCN Hòa Khánh mở rộng 05:30
17:30
HC53HO16 Quảng Thắng 2 05:30
17:30
HC53HO17 Âu Cơ 05:30
17:30
HC53HO18 Đà Sơn 5 05:30
17:30
HC53HO19 Khu phức hợp DVTM 05:30
17:30
HC53HO21 Đa Phước 5 05:30
17:30
HC53HO22 Đà Sơn 7 05:30
17:30
HC53HO26 Đà Sơn 6 05:30
17:30
HC53HO28 TĐC Thể dục TT 05:30
17:30
HC53HO30 Kiệt 1 Phạm Như Xương 05:30
17:30
HC53HO31 Đà Sơn 4T2 05:30
17:30
HC53HO33 Ngô Chấn Lưu 05:30
17:30
HC53HO34 TBA Khu Đường 6 05:30
17:30
HC53HO35 TBA Khu Đường 2 05:30
17:30
HC53HO38 TBA HOÀNG VĂN THÁI 05:30
17:30
HC53HO40 TBA Trần Đức 05:30
17:30
HC53HO42 TBA Đà Sơn 3 T2 05:30
17:30
HC53HQ10 Hòa Xuân-Hòa Phú 05:30
17:30
HC53HQ11 Trường Bản 05:30
17:30
HC53HQ12 Khu TĐC Số 2 DT602 05:30
17:30
HC53HQ13 Hòa Ninh 8 05:30
17:30
HC53HQ14 KKT Vườn Hòa Ninh 05:30
17:30
HC53HQ15 An Ngãi Tây 4 05:30
17:30
HC53HQ16 Âu Cơ 3 05:30
17:30
HC53HQ17 Đèo Ông Gấm 05:30
17:30
HC53HQ20 Hòa Ninh 10 05:30
17:30
HC53HQ21 TBA Thanh Song Hòa 05:30
17:30
HC53HR12 Đơn vị 14138 05:30
17:30
HC53HR24 Đa Phước 2T1 05:30
17:30
HC53HR25 Khu Gia Đình 532 05:30
17:30
HC53HR28 KGĐ Quân Nhân 05:30
17:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 05:30
17:30
HC53HY12 Phạm Như Xương 05:30
17:30
HC53HY21 Phú Thượng 2 05:30
17:30
HC53HY22 Phú Hạ 2 05:30
17:30
HC53HY23 An Ngãi Tây 3 05:30
17:30
HC53HY24 TCN Nhơn Sơn 05:30
17:30
HC53HY25 UB Hòa Sơn 2 05:30
17:30
HC53HY26 Xuân Phú 2 05:30
17:30
HC53HY27 Phạm Như Xương 2 05:30
17:30
HC53HY28 TBA Mộc Bài 05:30
17:30
HC53HY29 Đại La 2 05:30
17:30
HC53HY30 TĐC Hoàng Văn Thái 05:30
17:30
HC53HY31 Đại La 3 05:30
17:30
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 05:30
17:30
HC53HY35 TBA An Ngãi Đông 3 05:30
17:30
HC53HY36 TBA Làng đá chẻ Hòa Sơn 05:30
17:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800010) 05:30
17:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800009) 05:30
17:30
HD53HAAI (800016) 05:30
17:30
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 05:30
17:30
HD53HAAJ Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800023) 05:30
17:30
HD53HAAP Công Ty TNHH MTV The Blues (800074) 05:30
17:30
HD53HAAQ Nhà Máy Gạch Bê Tông DCB – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Vneco 6 (800081) 05:30
17:30
HD53HAAR Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Chi (800083) 05:30
17:30
HD53HAAS Công ty TNHH Tấn Hiền (800084) 05:30
17:30
HD53HAAU Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Tinh Miền Trung (800088) 05:30
17:30
HD53HAAV Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (928274) 05:30
17:30
HD53HAAV Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (800090) 05:30
17:30
HD53HAAV Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội – Chi nhánh Miền Trung (918302) 05:30
17:30
HD53HABH Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 05:30
17:30
HD53HABH Công an Tp Đà Nẵng (800133) 05:30
17:30
HD53HABH Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hải Vân (809143) 05:30
17:30
HD53HABI Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (806398) 05:30
17:30
HD53HABJ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (806399) 05:30
17:30
HD53HABK Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (806400) 05:30
17:30
HD53HABL Công ty CP Tư Vấn TK XD GTCC Đà Nẵng (824664) 05:30
17:30
HD53HABM Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ (920428) 05:30
17:30
HD53HABN Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (811423) 05:30
17:30
HD53HABO Đài Thông Tin Duyên Hải Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (806822) 05:30
17:30
HD53HABQ CN CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG (807224) 05:30
17:30
HD53HABR Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng (807315) 05:30
17:30
HD53HABU Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (807512) 05:30
17:30
HD53HABV Xí nghiệp Bê tông và Xây lắp Đà Nẵng-Chi nhánh Công ty CP Vật liệu Xây dựng-Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (807763) 05:30
17:30
HD53HABY Kho K83 Bộ Tư Lệnh Công Binh (808144) 05:30
17:30
HD53HACA Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (808847) 05:30
17:30
HD53HACB Doanh nghiệp Tư nhân Nguyên Phúc (808951) 05:30
17:30
HD53HACC Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam (808988) 05:30
17:30
HD53HACC Chi nhánh Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát tại Tp Đà Nẵng (840928) 05:30
17:30
HD53HACE Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (809080) 05:30
17:30
HD53HACF Xí Nghiệp Sản xuất Giấy Thanh Hùng (809160) 05:30
17:30
HD53HACI Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (809423) 05:30
17:30
HD53HACJ Công Ty TNHH Thuận Phước (809586) 05:30
17:30
HD53HACL Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809591) 05:30
17:30
HD53HACL Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935923) 05:30
17:30
HD53HACP Công ty TNHH Wei Xern Sin Industrial Đà Nẵng (809831) 05:30
17:30
HD53HACR Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809876) 05:30
17:30
HD53HACS Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn G.Home – Chi Nhánh Đà Nẵng (810048) 05:30
17:30
HD53HACT Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (810209) 05:30
17:30
HD53HACV Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu (810629) 05:30
17:30
HD53HACW Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vận Tải Hùng Vương – Xí Nghiệp 128 (810666) 05:30
17:30
HD53HACX Công Ty TNHH Một Thành Viên Hóa Nhựa Đà Nẵng (810667) 05:30
17:30
HD53HACZ Hợp Tác Xã Giấy Đồng Tâm (810749) 05:30
17:30
HD53HADB Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (811129) 05:30
17:30
HD53HADC Công Ty TNHH MTV Cơ Khí – Mạ Đà nẵng (811131) 05:30
17:30
HD53HADD Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (806621) 05:30
17:30
HD53HADE Công Ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (811426) 05:30
17:30
HD53HADF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811564) 05:30
17:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (811659) 05:30
17:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (815320) 05:30
17:30
HD53HADI Công Ty Cổ Phần Vật Tư Vận Tải Xây Lắp Điện Lực Miền Trung (916724) 05:30
17:30
HD53HADI Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Nhật Phát (936377) 05:30
17:30
HD53HADI Công ty Cổ phần Điện Lực Sông Hàn (811813) 05:30
17:30
HD53HADI Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Tiến Nguyên (931116) 05:30
17:30
HD53HADN Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng -XN chế biến gỗ Vinafor Ðà Nẵng (812411) 05:30
17:30
HD53HADO Công Ty Cổ Phần Điện Máy Và Kỹ Thuật Công Nghệ (812778) 05:30
17:30
HD53HADQ Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (813417) 05:30
17:30
HD53HADR Công Ty Cổ Phần TBV Việt Nam (813549) 00:00
17:00
HD53HADS Công Ty Cổ Phần TBV Việt Nam (813550) 00:00
17:00
HD53HADW Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép BMF (813997) 05:30
17:30
HD53HADX Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Thanh Lộc (814154) 05:30
17:30
HD53HADY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (814193) 05:30
17:30
HD53HADZ Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (814194) 05:30
17:30
HD53HAEA Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (814829) 05:30
17:30
HD53HAEB Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (815038) 05:30
17:30
HD53HAED Công Ty TNHH Một Thành Viên 532 (815130) 05:30
17:30
HD53HAEE Công Ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa Miền Trung (815291) 05:30
17:30
HD53HAEF Công ty Cổ phần Bình Vinh (815292) 05:30
17:30
HD53HAEG Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (815569) 05:30
17:30
HD53HAEH Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (815570) 05:30
17:30
HD53HAEJ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (815730) 05:30
17:30
HD53HAEK Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đà Nẵng (815779) 05:30
17:30
HD53HAEL Công ty TNHH Một thành viên XNK – TM Trường Cửu Phát (815957) 05:30
17:30
HD53HAEM Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc (926947) 05:30
17:30
HD53HAEM Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Á (816521) 05:30
17:30
HD53HAEO Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu (816999) 05:30
17:30
HD53HAEQ Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH tại Thành phố Đà Nẵng (817086) 05:30
17:30
HD53HAER (926850) 05:30
17:30
HD53HAES Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Ðà Nẵng (817088) 05:30
17:30
HD53HAES Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (817089) 05:30
17:30
HD53HAET Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Chin Huei (817238) 05:30
17:30
HD53HAEU Công ty TNHH Việt Nam Knitwear (817530) 05:30
17:30
HD53HAEV Công ty Cổ Phần Non Nước (915902) 00:00
17:00
HD53HAEV Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam – Chi Nhánh VT-Gas (817532) 00:00
17:00
HD53HAEW Hợp Tác Xã Sản xuất sắt số 1 (817534) 05:30
17:30
HD53HAEX Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng (817670) 05:30
17:30
HD53HAEX Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Xuất nhập khẩu Vạn Phú (901949) 05:30
17:30
HD53HAEY (817842) 05:30
17:30
HD53HAFB Công ty TNHH Matrix Việt Nam (819606) 05:30
17:30
HD53HAFC Công ty TNHH Phước Ninh (819610) 05:30
17:30
HD53HAFD C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819657) 05:30
17:30
HD53HAFH Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng (820172) 05:30
17:30
HD53HAFI Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Fococev Việt Nam – Nhà Máy Cơ Khí Chế Tạo (820173) 05:30
17:30
HD53HAFJ Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng (821647) 05:30
17:30
HD53HAFL Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (821674) 05:30
17:30
HD53HAFM Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bạch Đằng (822047) 05:30
17:30
HD53HAFM Công ty TNHH Hiền Thuận (895468) 05:30
17:30
HD53HAFN Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy Miền Trung (823558) 05:30
17:30
HD53HAFN Công Ty TNHH MTV Daijin Vina (933685) 05:30
17:30
HD53HAFO Công ty TNHH Duy Vũ (823559) 05:30
17:30
HD53HAFQ Chi Nhánh Liên Chiểu – Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải (823636) 05:30
17:30
HD53HAFR Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Giao Thông Công Chính Đà Nẵng (806415) 05:30
17:30
HD53HAFS Công ty TNHH Một thành viên Thường Thắng Đạt (832779) 05:30
17:30
HD53HAFV Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần EUROWINDOW Tại Thành Phố Đà Nẵng (834410) 05:30
17:30
HD53HAFW Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (836254) 05:30
17:30
HD53HAFY Công ty Cổ phần dược DANAPHA (837909) 05:30
17:30
HD53HAFY Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội – Chi Nhánh Miền Trung (915111) 05:30
17:30
HD53HAFZ Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (926537) 05:30
17:30
HD53HAFZ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôn Đông Á Đà Nẵng (837999) 05:30
17:30
HD53HAGA Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường Hải (838151) 05:30
17:30
HD53HAGB Công ty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Đà Nẵng (838152) 05:30
17:30
HD53HAGC Công ty TNHH Tập Đoàn Tín Thành (838986) 00:00
17:00
HD53HAGD Công Ty Cổ Phần Vicem Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng (839113) 05:30
17:30
HD53HAGE Công ty TNHH Tấn Hiền (839115) 05:30
17:30
HD53HAGE Công ty TNHH Hanvi Vina (941294) 05:30
17:30
HD53HAGF Công ty TNHH Tấn Hiền (839116) 05:30
17:30
HD53HAGG Công ty TNHH Nam Dương (839356) 05:30
17:30
HD53HAGH Công ty TNHH Lê Đức Thành (839357) 05:30
17:30
HD53HAGI Bệnh Viện Giao thông Vận Tải Đà Nẵng (839359) 05:30
17:30
HD53HAGJ Công ty TNHH Ðông Sơn (839543) 05:30
17:30
HD53HAGK Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Vệt Nam tại Đà Nẵng (839545) 05:30
17:30
HD53HAGL Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Châu Thạnh (840132) 05:30
17:30
HD53HAGM Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Tín (840133) 05:30
17:30
HD53HAGM Công ty TNHH MTV Công nghiệp Alphington (920304) 05:30
17:30
HD53HAGM CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (912398) 05:30
17:30
HD53HAGM Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu (917310) 05:30
17:30
HD53HAGQ (840137) 05:30
17:30
HD53HAGQ Lê Mạnh Cường (907927) 05:30
17:30
HD53HAGR Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật Tại Đà Nẵng (840138) 05:30
17:30
HD53HAGS Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh sắt thép Hòa Hiệp (HTX) (840139) 05:30
17:30
HD53HAGT Công Ty TNHH Staami Vina (840274) 05:30
17:30
HD53HAGU Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Vạn Thọ (840293) 05:30
17:30
HD53HAGV Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Xâm (840446) 05:30
17:30
HD53HAGW Chi Nhánh Công Ty TNHH Phượng Nguyên Tại Đà Nẵng (840447) 05:30
17:30
HD53HAGX Công ty TNHH Lâm sản Việt Lang (840449) 05:30
17:30
HD53HAGY Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (913515) 05:30
17:30
HD53HAGY Công Ty TNHH Sản Xuất Giấy Thành Công II (840450) 05:30
17:30
HD53HAGY Công Ty TNHH Sản Xuất Giấy Thành Công II (841894) 05:30
17:30
HD53HAGZ Công ty Cổ phần Cơ khí Đường sắt Ðà Nẵng (840451) 05:30
17:30
HD53HAGZ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935924) 05:30
17:30
HD53HAHA Công ty Cổ phần Sản xuất Bao Bì Thành Vinh (840452) 05:30
17:30
HD53HAHA Công ty TNHH Thành Lập (942179) 05:30
17:30
HD53HAHE Công Ty TNHH PI VINA DANANG (925129) 05:30
17:30
HD53HAHE CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG (840678) 05:30
17:30
HD53HAHF Cty TNHH MTV An Khái Phát (920983) 05:30
17:30
HD53HAHH Công ty TNHH Ðiện Tử Việt Hoa (840743) 05:30
17:30
HD53HAHI Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng (840816) 05:30
17:30
HD53HAHJ Công Ty Cổ Phần Kim Tín Đà Nẵng (840855) 05:30
17:30
HD53HAHL Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất và Thương Mại Tân Á – Đà Nẵng (840972) 05:30
17:30
HD53HAHM Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (841011) 05:30
17:30
HD53HAHN Công Ty TNHH Thương Mại Vinh Huê (841205) 05:30
17:30
HD53HAHP Công ty Cổ phần Ðầu tư và Thương mại DIC Ðà Nẵng (841590) 05:30
17:30
HD53HAHQ Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons (841826) 05:30
17:30
HD53HAHQ Công ty TNHH MTV NgọcTranh (929814) 05:30
17:30
HD53HAHQ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương (841824) 05:30
17:30
HD53HAHQ Công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân (841827) 05:30
17:30
HD53HAHR (841834) 05:30
17:30
HD53HAHS Công ty TNHH Yến Anh Minh (917008) 05:30
17:30
HD53HAHS Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á Tại Đà Nẵng (932691) 05:30
17:30
HD53HAHS Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (931891) 05:30
17:30
HD53HAHT Nhà máy Sản xuất Thép Tấn Quốc, Công ty TNHH Tấn Quốc (841836) 05:30
17:30
HD53HAHU Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh Sắt thép Anh Khoa (HTX) (841873) 05:30
17:30
HD53HAHV Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Hải Sản Long Hải Tại Đà Nẵng (842089) 05:30
17:30
HD53HAHW Công ty Cổ phần dệt Hoà Khánh – Đà Nẵng (842739) 05:30
17:30
HD53HAHY Công ty TNHH Việt Hồng (843206) 05:30
17:30
HD53HAHY Công Ty TNHH Dương Việt (821673) 05:30
17:30
HD53HAHZ Công ty Cổ phần dệt Hòa Khánh – Đà Nẵng (843358) 05:30
17:30
HD53HAIA Công ty TNHH Phú Thanh Vinh (843389) 05:30
17:30
HD53HAIB Công Ty Cổ Phần Xuân Hưng (881374) 05:30
17:30
HD53HAIB Chi Nhánh Tại Đà Nẵng- Công Ty TNHH XNK TM Hoàng Phúc (932338) 05:30
17:30
HD53HAIB Công Ty TNHH Một Thành Viên May Xuất Khẩu PACIFIC (933537) 05:30
17:30
HD53HAIB Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản xuất Kinh doanh Đồng Xuân – Chi nhánh Đà Nẵng (936085) 05:30
17:30
HD53HAIC Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Đông Nguyên (881159) 05:30
17:30
HD53HAIC Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Ôtô và Môtô Liên Chiểu – Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ và Vận Tải Ôtô số 6 (910789) 05:30
17:30
HD53HAID Chi Nhánh Vật Liệu – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt (881371) 05:30
17:30
HD53HAID CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KMT (930939) 05:30
17:30
HD53HAIE (882155) 05:30
17:30
HD53HAIF Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (882567) 05:30
17:30
HD53HAIG Công ty TNHH Phú Lộc (885103) 05:30
17:30
HD53HAIH Hợp Tác Xã sản xuất sắt Thanh Tín (884234) 05:30
17:30
HD53HAII Công Ty TNHH Hải Hằng (882569) 05:30
17:30
HD53HAIJ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Khu Công Nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng (883547) 05:30
17:30
HD53HAIK Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (913531) 05:30
17:30
HD53HAIL Công ty TNHH giấy Vĩnh Nghiệp (884361) 05:30
17:30
HD53HAIN Cơ sở sản xuất Nguyễn Hữu Phi (885003) 05:30
17:30
HD53HAIO Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lafien Vi Na (885437) 05:30
17:30
HD53HAIP Công Ty TNHH Phú Thanh Vinh (885338) 05:30
17:30
HD53HAIS Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Xây Dựng Đường Bộ Quảng Nam Đà Nẵng (886314) 05:30
17:30
HD53HAIU Công ty TNHH Đồng Tín (887461) 05:30
17:30
HD53HAIV Công Ty TNHH MTV TBO VINA (887952) 05:30
17:30
HD53HAIV Công Ty TNHH MTV TBO VINA (922571) 05:30
17:30
HD53HAIW Công ty TNHH Đồng Tín (888166) 05:30
17:30
HD53HAIX Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (887463) 05:30
17:30
HD53HAIY Công Ty TNHH MTV Phú Gia (888165) 05:30
17:30
HD53HAIZ Công ty TNHH Đồng Tín (889233) 05:30
17:30
HD53HAJA Kho Xăng Dầu K14 – Cục Kho Vân – Bộ Công An (922149) 05:30
17:30
HD53HAJC Công ty TNHH một thành viên SX và TM Tân Á Ðà Nẵng (890144) 05:30
17:30
HD53HAJD Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (907172) 05:30
17:30
HD53HAJE Công ty Hợp Hữu Nhật – Việt (889300) 05:30
17:30
HD53HAJG Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân (889302) 05:30
17:30
HD53HAJH Công Ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng (889540) 05:30
17:30
HD53HAJI Công ty Phát Triển và Khai Thác Hạ tầng KCN Ðà Nẵng (889749) 05:30
17:30
HD53HAJJ Công Ty TNHH DAIWA Việt Nam (890774) 05:30
17:30
HD53HAJL Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện- Nhà máy 5 (890825) 00:00
17:00
HD53HAJN Công ty TNHH Một thành viên ICOVINA Ðà Nẵng (891270) 05:30
17:30
HD53HAJO Chi nhánh Công tyTNHH Hanoi Steel Center tại thành phố Đà Nẵng (891266) 05:30
17:30
HD53HAJQ Công ty Cổ phần Điện Trường Giang (891667) 05:30
17:30
HD53HAJQ Công Ty TNHH Một Thành Viên Logistics Viettel (841327) 05:30
17:30
HD53HAJR Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Nhà Máy Sữa Đà Nẵng (892251) 05:30
17:30
HD53HAJS Công Ty Cổ Phần Nhựa Senko (893153) 05:30
17:30
HD53HAJT Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (912234) 05:30
17:30
HD53HAJU Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Tân Cường Thành (894868) 05:30
17:30
HD53HAJV (927404) 05:30
17:30
HD53HAJV Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Giang Long (922573) 05:30
17:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Lê Mai Anh (926541) 05:30
17:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Một Thành Viên Bồn Bình Minh (893402) 05:30
17:30
HD53HAJV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Ngọc Hà (938829) 05:30
17:30
HD53HAJW Hợp Tác Xã Sản xuất Sắt số 1 (893433) 05:30
17:30
HD53HAJX Công ty TNHH May mặc Ba Sao (893808) 05:30
17:30
HD53HAJY Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894397) 05:30
17:30
HD53HAJZ Công Ty TNHH MTV Kad Industrial S.A Việt Nam (894396) 05:30
17:30
HD53HAKA Chi Nhánh Thành Phố Đà nẵng – Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894490) 05:30
17:30
HD53HAKB (894670) 05:30
17:30
HD53HAKC Công Ty TNHH SETO Việt Nam (895126) 05:30
17:30
HD53HAKD Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895124) 05:30
17:30
HD53HAKE Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895125) 05:30
17:30
HD53HAKF Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 05:30
17:30
HD53HAKI (895396) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Fujidan Việt Nam (892063) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Oriya Việt Nam (892061) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Nitto Jokaso Việt Nam (895414) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Yokohama Technica Đà Nẵng (895415) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công Ty TNHH MTV Jone Tech (895413) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH OJITEX Việt Nam (892064) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Nitto Jokaso Việt Nam (892062) 05:30
17:30
HD53HAKL Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (895787) 05:30
17:30
HD53HAKO Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (895790) 05:30
17:30
HD53HAKP Xí nghiệp Miền Trung – Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an (895788) 05:30
17:30
HD53HAKR Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895831) 05:30
17:30
HD53HAKT Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (900034) 05:30
17:30
HD53HAKU Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Công Nghiệp Tàu Thủy Miền Trung (900081) 05:30
17:30
HD53HAKW Công Ty Cổ Phần Giấy Vàng (903998) 05:30
17:30
HD53HALB Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (905042) 05:30
17:30
HD53HALB Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng(Máy cắt tại Khu DL Bà Nà) (907282) 05:30
17:30
HD53HALC Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (893154) 05:30
17:30
HD53HALD Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ Kỹ thuật Thảo Tân (905030) 05:30
17:30
HD53HALD Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đoàn Kết Tiến (937283) 05:30
17:30
HD53HALD Công ty TNHH Phúc Kiến (937932) 05:30
17:30
HD53HALG Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Tư vấn Đầu tư Đà Nẵng (905989) 05:30
17:30
HD53HALH Chi Nhánh Công Ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Việt Nam) Tại Đà Nẵng (906970) 05:30
17:30
HD53HALI Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Khai Phát (906646) 05:30
17:30
HD53HALJ Công Ty Cổ Phần Thép DANA – UC (907276) 05:30
17:30
HD53HALK Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (889241) 05:30
17:30
HD53HALL Công Ty Cổ Phần Cơ Khí – Lắp Máy Sông Đà – Chi Nhánh 5 (907046) 00:00
17:00
HD53HALO Công ty TNHH Bao Bì Việt Nam (907270) 05:30
17:30
HD53HALP Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (907568) 05:30
17:30
HD53HALQ Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908842) 05:30
17:30
HD53HALR Công ty TNHH MTV Đầu tư BT Phương Nhật (908843) 05:30
17:30
HD53HALS Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908844) 05:30
17:30
HD53HALT Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (908845) 05:30
17:30
HD53HALU Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh (908637) 05:30
17:30
HD53HALW Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (909077) 05:30
17:30
HD53HALY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (909354) 05:30
17:30
HD53HALZ (923251) 05:30
17:30
HD53HALZ Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Thành Tân (909736) 05:30
17:30
HD53HAMC Công ty Cổ phần Công nghiệp NBB (910087) 05:30
17:30
HD53HAMC Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên May Mặc Tân Phát Lộc (934141) 05:30
17:30
HD53HAMD Công ty TNHH Nhựa ABC (910086) 05:30
17:30
HD53HAME Công ty TNHH Cáp điện Việt Á (911567) 00:00
17:00
HD53HAMF Công ty CP Thép Đà Nẵng (910795) 00:00
17:00
HD53HAMG Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Thành Viên Song Long Tại Đà Nẵng (911789) 05:30
17:30
HD53HAMH Công ty CP khoáng sản Sơn Phước (911568) 05:30
17:30
HD53HAMI Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (912126) 05:30
17:30
HD53HAMJ Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng (912127) 05:30
17:30
HD53HAMK Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (885107) 05:30
17:30
HD53HAMM Công Ty TNHH MTV The Blues (914162) 05:30
17:30
HD53HAMN Công Ty Cổ Phần Gia Nguyễn Tâm (914161) 05:30
17:30
HD53HAMQ Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 05:30
17:30
HD53HAMU Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa (919435) 05:30
17:30
HD53HAMU Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Hòa (935921) 05:30
17:30
HD53HAMW Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 05:30
17:30
HD53HAMY Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (918903) 05:30
17:30
HD53HAMZ Công Ty Hợp Hữu Nhật – Việt (919574) 05:30
17:30
HD53HAMZ Công Ty TNHH Hệ Thống Ghế APM TACHI-S Việt Nam (919575) 05:30
17:30
HD53HANA Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội – Chi Nhánh Miền Trung (881430) 05:30
17:30
HD53HANA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (912867) 05:30
17:30
HD53HANA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây dựng Tâm Phát (923837) 05:30
17:30
HD53HANC Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cơ Khí Thiên Hân (919879) 05:30
17:30
HD53HAND Công Ty TNHH Tấn Hiền (919890) 05:30
17:30
HD53HANH Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam – Đà Nẵng (921189) 05:30
17:30
HD53HANI Công ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (921633) 00:00
17:00
HD53HANJ Trường Đại Học TDTT Đà Nẵng (921833) 05:30
17:30
HD53HANK Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 05:30
17:30
HD53HANK Trường Trung Học Cở Sở Đàm Quang Trung (931501) 05:30
17:30
HD53HANL Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (922146) 05:30
17:30
HD53HANM Trường Đại Học Duy Tân (922147) 05:30
17:30
HD53HANN Cty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát CROWN Đà Nẵng (922631) 00:00
17:00
HD53HANO Xí nghiệp Bao Bì Thanh Phát (HTX) (884235) 05:30
17:30
HD53HANQ Cty TNHH SX TM & DV Khởi Long (922865) 05:30
17:30
HD53HANS Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (923565) 05:30
17:30
HD53HANT Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (923566) 05:30
17:30
HD53HANU Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Nam (923424) 05:30
17:30
HD53HANV Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt Tại Tp Đà Nẵng (923426) 05:30
17:30
HD53HANX Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Hiệp Nghĩa (924212) 05:30
17:30
HD53HANY Sở Cảnh Sát Phòng Cháy Và Chữa Cháy TPĐN (924189) 05:30
17:30
HD53HANZ Công ty TNHH SHINIH (Việt Nam) – Chi Nhánh Đà Nẵng (926368) 05:30
17:30
HD53HAOA Công ty TNHH XD & TM Huy Cường Thịnh (924529) 05:30
17:30
HD53HAOB Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (925042) 05:30
17:30
HD53HAOC Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc lai (925126) 05:30
17:30
HD53HAOE Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (925358) 00:00
17:00
HD53HAOF Công ty TNHH Kamui Việt Nam (926551) 05:30
17:30
HD53HAOG Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú (926550) 05:30
17:30
HD53HAOH Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh (926814) 05:30
17:30
HD53HAOI Công Ty TNHH Nhũ Tương Nhựa Đường và Xây Dựng Công Trình NCH Đà Nẵng (926813) 05:30
17:30
HD53HAOJ Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Đà Nẵng (928017) 05:30
17:30
HD53HAOK Công Ty TNHH Cường Thịnh (927855) 05:30
17:30
HD53HAOL Công Ty TNHH KANE – M Đà Nẵng (927248) 05:30
17:30
HD53HAOM Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 05:30
17:30
HD53HAON Nhà Máy Sản Xuất Thép Tấn Quốc (927522) 05:30
17:30
HD53HAOO Công ty TNHH Cơ Khí & Thiết Bị Việt Khang (928312) 05:30
17:30
HD53HAOO Công Ty Cổ Phần Nhôm Kính Nam Ân (937737) 05:30
17:30
HD53HAOO Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Điện Việt Nam – Hungari 1 (919565) 05:30
17:30
HD53HAOP Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng (928175) 05:30
17:30
HD53HAOS Công Ty Cổ Phần An Đại Lợi (928516) 05:30
17:30
HD53HAOT Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 05:30
17:30
HD53HAOW Công Ty Cổ Phần MP PACK (928176) 05:30
17:30
HD53HAOY Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 05:30
17:30
HD53HAPB Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 05:30
17:30
HD53HAPC Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cẩm Phát (928546) 05:30
17:30
HD53HAPD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Máy Số 1 – Cienco 8 (929047) 05:30
17:30
HD53HAPF Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (929026) 05:30
17:30
HD53HAPI Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (929190) 05:30
17:30
HD53HAPJ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (928779) 00:00
17:00
HD53HAPL Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (939856) 05:30
17:30
HD53HAPN Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tại miền Trung (939758) 05:30
17:30
HD53HAPP Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 05:30
17:30
HD53HAPT Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang (929666) 05:30
17:30
HD53HAPU Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng (930273) 05:30
17:30
HD53HAPV Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930269) 05:30
17:30
HD53HAPW Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930270) 05:30
17:30
HD53HAPX Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930271) 05:30
17:30
HD53HAPY Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930272) 05:30
17:30
HD53HAQA Công Ty TNHH Phú Mỹ Hoà (930675) 05:30
17:30
HD53HAQB Công Ty TNHH MTV The Blues (930826) 05:30
17:30
HD53HAQC Công Ty Cổ Phần Thể Thao SHB Đà Nẵng (931450) 05:30
17:30
HD53HAQD Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931053) 05:30
17:30
HD53HAQE Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931048) 05:30
17:30
HD53HAQF Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931056) 05:30
17:30
HD53HAQG CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THANH THẢO (931146) 05:30
17:30
HD53HAQH Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (931335) 05:30
17:30
HD53HAQI Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (932049) 05:30
17:30
HD53HAQJ Công ty TNHH May Mặc WHITEX (Việt Nam) (931470) 05:30
17:30
HD53HAQK Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 05:30
17:30
HD53HAQK Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH) (939497) 05:30
17:30
HD53HAQL XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 05:30
17:30
HD53HAQM Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP Tại Miền Trung (931953) 05:30
17:30
HD53HAQN CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (932675) 05:30
17:30
HD53HAQP CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MAY. (932794) 05:30
17:30
HD53HAQR Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á tại Đà Nẵng (932796) 05:30
17:30
HD53HAQS CÔNG TY CỔ PHẦN BACHCHAMBARD ĐÀ NẴNG (933064) 05:30
17:30
HD53HAQT CÔNG TY TNHH WEI XERN SIN INDUSTRIAL ĐÀ NẴNG (933115) 05:30
17:30
HD53HAQV CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (933271) 05:30
17:30
HD53HAQY Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895300) 05:30
17:30
HD53HAQY Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935922) 05:30
17:30
HD53HARB Công ty Cổ Phần Giấy Vàng (912237) 05:30
17:30
HD53HARB Công ty TNHH Shinih (Việt Nam) Chi nhánh Đà Nẵng (886315) 05:30
17:30
HD53HARC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng Thương Mại DA HA CO (912633) 05:30
17:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Ecico (907648) 05:30
17:30
HD53HARE Xí Nghiệp Cơ khí Sông Đà 10 (916505) 05:30
17:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Trường Khoa (918008) 05:30
17:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Ba An (940189) 05:30
17:30
HD53HARF Công ty Cổ Phần Dưỡng Khí Việt (913252) 05:30
17:30
HD53HARH Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (913520) 00:00
17:00
HD53HARI Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (913529) 05:30
17:30
HD53HARJ Công Ty TNHH P.D.K (913530) 05:30
17:30
HD53HARK Công Ty Cổ Phần Kim Cương Kính (913541) 05:30
17:30
HD53HARM Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng (936453) 05:30
17:30
HD53HARM Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng (915402) 05:30
17:30
HD53HARN Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (916182) 05:30
17:30
HD53HARP Công ty TNHH TCIE Việt Nam (918343) 05:30
17:30
HD53HARR Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (918345) 05:30
17:30
HD53HARS Công ty TNHH HOSO Việt Nam (918346) 05:30
17:30
HD53HART Công Ty TNHH FUKUI Việt Nam (918904) 05:30
17:30
HD53HARU Công Ty TNHH KANE-M Đà Nẵng (918905) 05:30
17:30
HD53HARV Công Ty TNHH Kane-M Đà Nẵng (918906) 05:30
17:30
HD53HARW Công Ty TNHH KANE-M Đà Nẵng (918907) 05:30
17:30
HD53HARX Công Ty TNHH Việt Nam KANZAKI (918908) 05:30
17:30
HD53HARY Công Ty TNHH OISHI INDUSTRIES Việt Nam (918909) 05:30
17:30
HD53HARZ Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Đà Nẵng (918910) 05:30
17:30
HD53HASA Công Ty TNHH Đà Nẵng TELALA (918911) 05:30
17:30
HD53HASB Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu (919878) 05:30
17:30
HD53HASC Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm LIWAYWAY Đà Nẵng (919880) 05:30
17:30
HD53HASD Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm TP,Đà Nẵng (921396) 05:30
17:30
HD53HASE Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (922937) 05:30
17:30
HD53HASF Công Ty TNHH Thương Mại Cafe Long (924528) 05:30
17:30
HD53HASG Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 05:30
17:30
HD53HASH Công Ty TNHH SETO SEISAKUSHO (924673) 05:30
17:30
HD53HASH Công Ty TNHH Seto Seisakusho (924672) 05:30
17:30
HD53HASI Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ và Sản Xuất Huỳnh Đức (925348) 05:30
17:30
HD53HASJ Công Ty Cổ Phần Bình Vinh II (925357) 05:30
17:30
HD53HASM Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà (926118) 05:30
17:30
HD53HASN Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng (927619) 00:00
17:00
HD53HASV CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ (934458) 05:30
17:30
HD53HASW Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư BT Phương Nhật (936098) 05:30
17:30
HD53HASX CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HÒA (934254) 05:30
17:30
HD53HATB CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG XANH (935987) 05:30
17:30
HD53HATE Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) 05:30
17:30
HD53HATG Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) 05:30
17:30
HD53HATG Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng (936635) 05:30
17:30
HD53HATH Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) 05:30
17:30
HD53HATI TIỂU ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG SỐ 1 (937018) 05:30
17:30
HD53HATK CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ. (937017) 05:30
17:30
HD53HATP Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) 05:30
17:30
HD53HATQ CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (937585) 05:30
17:30
HD53HATR Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng. (937586) 05:30
17:30
HD53HATS CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NGUYỄN HẢI ĐĂNG (938062) 05:30
17:30
HD53HATT Chi Nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát COCA-COLA Việt Nam Tại Thành Phố Đà Nẵng (938200) 05:30
17:30
HD53HATU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN – ĐÀ NÃNG (939126) 05:30
17:30
HD53HATY CÔNG TY TNHH VINA FOODS KYOEI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (939130) 05:30
17:30
HD53HATZ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DMT – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG – MIỀN TRUNG (939411) 05:30
17:30
HD53HAUA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 1 – CTCP TẠI MIỀN TRUNG (939757) 05:30
17:30
HD53HAUD CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (939941) 05:30
17:30
HD53HAUH CÔNG TY CỔ PHẦN KEYHINGETOYS VIỆT NAM (940681) 05:30
17:30
HD53HAUI CÔNG TY TNHH WEI XERN SIN INDUSTRIAL ĐÀ NẴNG (940983) 05:30
17:30
HD53HAUJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG QUẢNG (941085) 05:30
17:30
HD53HAUM CÔNG TY TNHH QUANG HƯNG (941188) 05:30
17:30
HD53HAUX CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY THÀNH CÔNG II (941503) 05:30
17:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVW7 Thôn Hoà Phát 05:30
17:30
VD53VAFE Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại TP Đà Nẵng-Chi nhánh 2 (672750) 05:30
17:30
VD53VAFQ Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại TP Đà Nẵng-Chi nhánh 2 (675912) 05:30
17:30

Nguồn: https://pcdanang.cpc.vn/Home/Lichcatdien/tabid/67/Default.aspx

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.