Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày chủ nhật 17/12/2017

0

LỊCH CÚP ĐIỆN NGÀY 17/12/2017

17/12/2017 ĐL Hải Châu AC53AA10 CS YÊN BÁY 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAA19 MAI AM 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAAV DIÊN HỒNG 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAB10 ĐỨC LỢI 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAB11 ĐỨC LỢI 3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAB16 VP THÀNH ỦY 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AACK TRẦN QUÝ CÁP 1 06:30
15:30
AC53AACN NGUYỄN CHÍ THANH 1 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AACO PHAN ĐÌNH PHÙNG 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AACQ THUẬN PHƯỚC 1 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAD2 LÊ DUẪN 4 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAD5 YÊN BÁY 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADA LÊ DUẪN 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADB LÝ TỰ TRỌNG 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADF BƯU ĐIỆN 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AADW KDC SỐ 6 NGUYỄN DU 06:30
15:30
AC53AAEJ PHẠM HỒNG THÁI 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAF6 KCC NGUYỄN CHÍ THANH 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAFD TRẦN QUÝ CÁP 2 06:30
15:30
AC53AAGA THUẬN PHƯỚC 2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAI4 NGUYỄN CHÍ THANH 4 06:30
07:30
07:00
12:00
AC53AAI8 TĐC THUẬN PHƯỚC T4 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIE NGUYỄN CHÍ THANH 3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAII QUANG TRUNG 3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIO TĐC THUẬN PHƯỚC T1 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIP TĐC THUẬN PHƯỚC T2 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAIQ TĐC THUẬN PHƯỚC T3 06:30
15:00
07:00
15:30
AC53AAJ8 DD XL NƯỚC THẢI THUẬN PHƯỚC 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53A5C8 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (647160) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53A5CD Công ty cổ phần xây dựng 79 (647584) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53A6B2 Công ty cổ phần PAVNC (646580) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAN Doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Đại Á (116189) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAO Công an Thành phố Đà Nẵng (116192) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAO Trung tâm Viễn thông 1 – Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (116193) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAT Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng (116200) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAU Công Ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (116206) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABAZ Công ty cổ phần đầu tư Regis Bay Việt Nam (116226) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBA Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng (635703) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBF Khách Sạn Thu Bồn – Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours (116246) 06:30
15:30
AD53ABBG Bảo hiểm Xã hội Thành phố Đà Nẵng (116250) 06:30
15:30
AD53ABBZ BIDV ĐÀ NẴNG (111917) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBZ Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (125574) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABBZ Ngân Hàng Thương mại CP An Bình – CN Đà Nẵng (626375) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCD Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (126422) 06:30
15:30
AD53ABCK Cục Quản lý Ðường bộ III (129508) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCM Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ công an (129840) 06:30
15:30
AD53ABCQ Trung Tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (133789) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (135209) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCU Cục Quản Trị T26 (136328) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABCU Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông (642003) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABDD (143060) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABEG Công ty cổ phần Thương mại đầu tư Đất Việt (151785) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABEN Trung tâm Viễn thông 1 – Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (623169) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABER Công ty cổ phần Gemadept – Chi nhánh Đà Nẵng (623368) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABEV Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm – Chi nhánh Miền Trung (623856) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFI Kiểm toán Nhà nước Khu vực III (626910) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFL Trung Tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (627459) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFQ Bảo tàng Đà Nẵng (628601) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFT Trường Đại học Duy Tân (630171) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABFU Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn Cầu (629689) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGD Công Ty TNHH Một thành viên In Báo Nhân Dân Đà Nẵng (636870) 06:30
15:30
AD53ABGE Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (640719) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGJ Trung tâm Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng (638865) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGK Công ty TNHH MTV Mode Hotel & Realty (638612) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABGY Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (639871) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABHD Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (640520) 06:30
15:30
AD53ABHI Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (641781) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABHL Văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng (641710) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABHW Công Ty CP Xây Dựng Công Trình Giao Thông 586 (628964) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIA Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt (633311) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIF Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng (633623) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIM Công ty TNHH Tuyên & Những Người Cộng Tác (639616) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIN Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (636609) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABIQ Công ty Cổ phần VINATEX Đà Nẵng (116247) 06:30
15:30
AD53ABIT Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 5 – CTCP (129509) 06:30
15:00
07:00
15:30
AD53ABJA Trung tâm Viễn thông 1 – Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (116205) 06:30
15:00
07:00
15:30
ĐL Liên Chiểu HC52HHR1 Hoa Kiều 05:30
17:30
HC52HM34 Tà Lang 2 05:30
17:30
HC53HHM1 Hòa Bắc 1 05:30
17:30
HC53HHM2 Hòa Bắc 4 05:30
17:30
HC53HHM3 Hòa Bắc 2 05:30
17:30
HC53HHM4 Hòa Bắc 3 05:30
17:30
HC53HHM5 An Định 05:30
17:30
HC53HHMH KDC Đa Phước 05:30
17:30
HC53HHMP XN Vật Tư Vận Tải 05:30
17:30
HC53HHN4 Khu GĐ Tiểu Đoàn 2 05:30
17:30
HC53HHN7 KDC Hoà Minh 5T1 05:30
17:30
HC53HHN8 KDC Hoà Minh 5T2 05:30
17:30
HC53HHO1 Đà Sơn 4 05:30
17:30
HC53HHO2 Đà Sơn 3 05:30
17:30
HC53HHO3 Hoà Khánh 6 05:30
17:30
HC53HHO4 Hoà Khánh 7 05:30
17:30
HC53HHO5 Hoà Khánh 8 05:30
17:30
HC53HHO7 Khu phố Chợ Hòa Khánh T3 05:30
17:30
HC53HHOB Hoà Khánh 2 05:30
17:30
HC53HHOO Quảng Thắng 05:30
17:30
HC53HHQ1 Hoà Ninh 1 05:30
17:30
HC53HHQ2 Hoà Ninh 2 05:30
17:30
HC53HHQ3 Hoà Ninh 3 05:30
17:30
HC53HHQ4 Hoà Ninh 4 05:30
17:30
HC53HHQ5 Hoà Ninh 5 05:30
17:30
HC53HHQ6 Hoà ninh 6 (thôn 1) 05:30
17:30
HC53HHQ7 Hoà Ninh 7 (trung nghĩa) 05:30
17:30
HC53HHQ9 Đội 3 05:30
17:30
HC53HHQA Khu TT Hóa Chất 05:30
17:30
HC53HHQB KDC Thanh Vinh 2 05:30
17:30
HC53HHQJ Thủy Tú T2 05:30
17:30
HC53HHQL Đà Sơn 1 05:30
17:30
HC53HHQS Thanh Vinh 05:30
17:30
HC53HHRI Tà Lang 05:30
17:30
HC53HHRK KDC Đại La 05:30
17:30
HC53HHRM KDC Hoà Mỹ T1 05:30
17:30
HC53HHRP Đa Phước 2 05:30
17:30
HC53HHRQ Hoà Khánh 5 05:30
17:30
HC53HHRR Đà Sơn 2 05:30
17:30
HC53HHRS KDC Hoà Mỹ T2 05:30
17:30
HC53HHRT Đa Phước 05:30
17:30
HC53HHY1 An Ngãi Tây 05:30
17:30
HC53HHY2 An Ngãi Tây 2 05:30
17:30
HC53HHY3 UB Hòa Sơn 05:30
17:30
HC53HHY4 An Ngãi đông 05:30
17:30
HC53HHY5 Đại La 05:30
17:30
HC53HHY6 Xuân Phú 05:30
17:30
HC53HHY7 Phú Thượng 05:30
17:30
HC53HHY8 Phú Hạ 05:30
17:30
HC53HHY9 Hòa Khê 05:30
17:30
HC53HHYB Đa Phước 3 05:30
17:30
HC53HHYL Trung Sơn 05:30
17:30
HC53HHYM Nam Yên 05:30
17:30
HC53HHYN Đa Phước 4 05:30
17:30
HC53HHYP Khe Đào 05:30
17:30
HC53HHYR TĐC Thanh Vinh 2 05:30
17:30
HC53HHYX KDC Đa Phước 3 05:30
17:30
HC53HHYZ KDC Việt Xuân 05:30
17:30
HC53HM10 Trường Định T2 05:30
17:30
HC53HM11 Quan Nam 1 05:30
17:30
HC53HM12 Quan Nam 2 05:30
17:30
HC53HM13 Xóm 3 05:30
17:30
HC53HM14 Hoà Liên 4 05:30
17:30
HC53HM15 Xóm Huế 05:30
17:30
HC53HM16 Xóm 6 05:30
17:30
HC53HM17 Tổ 5 Trường Định 05:30
17:30
HC53HM18 Trường Định 05:30
17:30
HC53HM19 Xóm Cồn 05:30
17:30
HC53HM20 Hòa Liên 1 05:30
17:30
HC53HM21 Hưởng Phước 05:30
17:30
HC53HM22 Hưởng Phước 2 05:30
17:30
HC53HM23 Vân Dương 05:30
17:30
HC53HM24 Hòa Liên 2 05:30
17:30
HC53HM25 Hòa Bắc 5 05:30
17:30
HC53HM26 Quan Nam 3 05:30
17:30
HC53HM27 Hưởng Phước 3 05:30
17:30
HC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 05:30
17:30
HC53HM29 TT 05-06 05:30
17:30
HC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 05:30
17:30
HC53HM31 An Ngãi Đông 2 05:30
17:30
HC53HM32 Hòa Bắc 2T2 05:30
17:30
HC53HM33 Xóm Huế 2 05:30
17:30
HC53HM36 UB Hòa Bắc 05:30
17:30
HC53HM37 Quan Nam 4 05:30
17:30
HC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 05:30
17:30
HC53HM39 Hòa Liên 3 05:30
17:30
HC53HM40 TBA Nam Yên 2 05:30
17:30
HC53HM41 TBA Trường Định T3 05:30
17:30
HC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 05:30
17:30
HC53HM46 TBA TĐC Hòa Liên 3 05:30
17:30
HC53HN15 Hoàng Minh Thảo 05:30
17:30
HC53HN17 TĐC Hòa Hiệp 4 05:30
17:30
HC53HN19 KĐT Phước Lý T2 05:30
17:30
HC53HN22 TĐC Hòa Hiệp 4 T2 05:30
17:30
HC53HN24 TBA TRẦN TÂN 05:30
17:30
HC53HN26 TBA KDC KCN Hòa Khánh mở rộng 05:30
17:30
HC53HO16 Quảng Thắng 2 05:30
17:30
HC53HO17 Âu Cơ 05:30
17:30
HC53HO18 Đà Sơn 5 05:30
17:30
HC53HO19 Khu phức hợp DVTM 05:30
17:30
HC53HO21 Đa Phước 5 05:30
17:30
HC53HO22 Đà Sơn 7 05:30
17:30
HC53HO26 Đà Sơn 6 05:30
17:30
HC53HO28 TĐC Thể dục TT 05:30
17:30
HC53HO30 Kiệt 1 Phạm Như Xương 05:30
17:30
HC53HO31 Đà Sơn 4T2 05:30
17:30
HC53HO33 Ngô Chấn Lưu 05:30
17:30
HC53HO34 TBA Khu Đường 6 05:30
17:30
HC53HO35 TBA Khu Đường 2 05:30
17:30
HC53HO38 TBA HOÀNG VĂN THÁI 05:30
17:30
HC53HO40 TBA Trần Đức 05:30
17:30
HC53HO42 TBA Đà Sơn 3 T2 05:30
17:30
HC53HQ10 Hòa Xuân-Hòa Phú 05:30
17:30
HC53HQ11 Trường Bản 05:30
17:30
HC53HQ12 Khu TĐC Số 2 DT602 05:30
17:30
HC53HQ13 Hòa Ninh 8 05:30
17:30
HC53HQ14 KKT Vườn Hòa Ninh 05:30
17:30
HC53HQ15 An Ngãi Tây 4 05:30
17:30
HC53HQ16 Âu Cơ 3 05:30
17:30
HC53HQ17 Đèo Ông Gấm 05:30
17:30
HC53HQ20 Hòa Ninh 10 05:30
17:30
HC53HQ21 TBA Thanh Song Hòa 05:30
17:30
HC53HR12 Đơn vị 14138 05:30
17:30
HC53HR24 Đa Phước 2T1 05:30
17:30
HC53HR25 Khu Gia Đình 532 05:30
17:30
HC53HR28 KGĐ Quân Nhân 05:30
17:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 05:30
17:30
HC53HY12 Phạm Như Xương 05:30
17:30
HC53HY21 Phú Thượng 2 05:30
17:30
HC53HY22 Phú Hạ 2 05:30
17:30
HC53HY23 An Ngãi Tây 3 05:30
17:30
HC53HY24 TCN Nhơn Sơn 05:30
17:30
HC53HY25 UB Hòa Sơn 2 05:30
17:30
HC53HY26 Xuân Phú 2 05:30
17:30
HC53HY27 Phạm Như Xương 2 05:30
17:30
HC53HY28 TBA Mộc Bài 05:30
17:30
HC53HY29 Đại La 2 05:30
17:30
HC53HY30 TĐC Hoàng Văn Thái 05:30
17:30
HC53HY31 Đại La 3 05:30
17:30
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 05:30
17:30
HC53HY35 TBA An Ngãi Đông 3 05:30
17:30
HC53HY36 TBA Làng đá chẻ Hòa Sơn 05:30
17:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800010) 05:30
17:30
HD53HAAG Khách sạn Xanh Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (800009) 05:30
17:30
HD53HAAI (800016) 05:30
17:30
HD53HAAI Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (932403) 05:30
17:30
HD53HAAJ Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800023) 05:30
17:30
HD53HAAP Công Ty TNHH MTV The Blues (800074) 05:30
17:30
HD53HAAQ Nhà Máy Gạch Bê Tông DCB – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Vneco 6 (800081) 05:30
17:30
HD53HAAR Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Chi (800083) 05:30
17:30
HD53HAAS Công ty TNHH Tấn Hiền (800084) 05:30
17:30
HD53HAAU Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Tinh Miền Trung (800088) 05:30
17:30
HD53HAAV Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (928274) 05:30
17:30
HD53HAAV Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (800090) 05:30
17:30
HD53HAAV Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội – Chi nhánh Miền Trung (918302) 05:30
17:30
HD53HABH Công an Thành phố Đà nẵng (891762) 05:30
17:30
HD53HABH Công an Tp Đà Nẵng (800133) 05:30
17:30
HD53HABH Công Ty TNHH Lâm Nghiệp Hải Vân (809143) 05:30
17:30
HD53HABI Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (806398) 05:30
17:30
HD53HABJ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (806399) 05:30
17:30
HD53HABK Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (806400) 05:30
17:30
HD53HABL Công ty CP Tư Vấn TK XD GTCC Đà Nẵng (824664) 05:30
17:30
HD53HABM Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ (920428) 05:30
17:30
HD53HABN Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (811423) 05:30
17:30
HD53HABO Đài Thông Tin Duyên Hải Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng Hải Việt Nam (806822) 05:30
17:30
HD53HABQ CN CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG (807224) 05:30
17:30
HD53HABR Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng (807315) 05:30
17:30
HD53HABU Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (807512) 05:30
17:30
HD53HABV Xí nghiệp Bê tông và Xây lắp Đà Nẵng-Chi nhánh Công ty CP Vật liệu Xây dựng-Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng (807763) 05:30
17:30
HD53HABY Kho K83 Bộ Tư Lệnh Công Binh (808144) 05:30
17:30
HD53HACA Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (808847) 05:30
17:30
HD53HACB Doanh nghiệp Tư nhân Nguyên Phúc (808951) 05:30
17:30
HD53HACC Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam (808988) 05:30
17:30
HD53HACC Chi nhánh Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát tại Tp Đà Nẵng (840928) 05:30
17:30
HD53HACE Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (809080) 05:30
17:30
HD53HACF Xí Nghiệp Sản xuất Giấy Thanh Hùng (809160) 05:30
17:30
HD53HACI Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (809423) 05:30
17:30
HD53HACJ Công Ty TNHH Thuận Phước (809586) 05:30
17:30
HD53HACL Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809591) 05:30
17:30
HD53HACL Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935923) 05:30
17:30
HD53HACP Công ty TNHH Wei Xern Sin Industrial Đà Nẵng (809831) 05:30
17:30
HD53HACR Doanh nghiệp Tư nhân Văn Chi (809876) 05:30
17:30
HD53HACS Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn G.Home – Chi Nhánh Đà Nẵng (810048) 05:30
17:30
HD53HACT Công Ty TNHH Một Thành Viên Xi Măng Đà Nẵng (810209) 05:30
17:30
HD53HACV Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu (810629) 05:30
17:30
HD53HACW Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vận Tải Hùng Vương – Xí Nghiệp 128 (810666) 05:30
17:30
HD53HACX Công Ty TNHH Một Thành Viên Hóa Nhựa Đà Nẵng (810667) 05:30
17:30
HD53HACZ Hợp Tác Xã Giấy Đồng Tâm (810749) 05:30
17:30
HD53HADB Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (811129) 05:30
17:30
HD53HADC Công Ty TNHH MTV Cơ Khí – Mạ Đà nẵng (811131) 05:30
17:30
HD53HADD Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam (806621) 05:30
17:30
HD53HADE Công Ty Cổ phần Gạch men COSEVCO (811426) 05:30
17:30
HD53HADF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811564) 05:30
17:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (811659) 05:30
17:30
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (815320) 05:30
17:30
HD53HADI Công Ty Cổ Phần Vật Tư Vận Tải Xây Lắp Điện Lực Miền Trung (916724) 05:30
17:30
HD53HADI Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Nhật Phát (936377) 05:30
17:30
HD53HADI Công ty Cổ phần Điện Lực Sông Hàn (811813) 05:30
17:30
HD53HADI Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thành Tiến Nguyên (931116) 05:30
17:30
HD53HADN Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng -XN chế biến gỗ Vinafor Ðà Nẵng (812411) 05:30
17:30
HD53HADO Công Ty Cổ Phần Điện Máy Và Kỹ Thuật Công Nghệ (812778) 05:30
17:30
HD53HADQ Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (813417) 05:30
17:30
HD53HADR Công Ty Cổ Phần TBV Việt Nam (813549) 00:00
17:00
HD53HADS Công Ty Cổ Phần TBV Việt Nam (813550) 00:00
17:00
HD53HADW Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép BMF (813997) 05:30
17:30
HD53HADX Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Thanh Lộc (814154) 05:30
17:30
HD53HADY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (814193) 05:30
17:30
HD53HADZ Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (814194) 05:30
17:30
HD53HAEA Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (814829) 05:30
17:30
HD53HAEB Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (815038) 05:30
17:30
HD53HAED Công Ty TNHH Một Thành Viên 532 (815130) 05:30
17:30
HD53HAEE Công Ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa Miền Trung (815291) 05:30
17:30
HD53HAEF Công ty Cổ phần Bình Vinh (815292) 05:30
17:30
HD53HAEG Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng (815569) 05:30
17:30
HD53HAEH Công Ty Phát Triển và Khai Thác Hạ Tầng KCN Đà Nẵng (815570) 05:30
17:30
HD53HAEJ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Hòa Vang Đà Nẵng (815730) 05:30
17:30
HD53HAEK Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đà Nẵng (815779) 05:30
17:30
HD53HAEL Công ty TNHH Một thành viên XNK – TM Trường Cửu Phát (815957) 05:30
17:30
HD53HAEM Công Ty TNHH Sản Xuất Keo Dán Vải Nhám Bá Lộc (926947) 05:30
17:30
HD53HAEM Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Á (816521) 05:30
17:30
HD53HAEO Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu (816999) 05:30
17:30
HD53HAEQ Chi nhánh Tổng Công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH tại Thành phố Đà Nẵng (817086) 05:30
17:30
HD53HAER (926850) 05:30
17:30
HD53HAES Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Ðà Nẵng (817088) 05:30
17:30
HD53HAES Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (817089) 05:30
17:30
HD53HAET Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Chin Huei (817238) 05:30
17:30
HD53HAEU Công ty TNHH Việt Nam Knitwear (817530) 05:30
17:30
HD53HAEV Công ty Cổ Phần Non Nước (915902) 00:00
17:00
HD53HAEV Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Miền Nam – Chi Nhánh VT-Gas (817532) 00:00
17:00
HD53HAEW Hợp Tác Xã Sản xuất sắt số 1 (817534) 05:30
17:30
HD53HAEX Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng (817670) 05:30
17:30
HD53HAEX Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại và Xuất nhập khẩu Vạn Phú (901949) 05:30
17:30
HD53HAEY (817842) 05:30
17:30
HD53HAFB Công ty TNHH Matrix Việt Nam (819606) 05:30
17:30
HD53HAFC Công ty TNHH Phước Ninh (819610) 05:30
17:30
HD53HAFD C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (819657) 05:30
17:30
HD53HAFH Công ty Cơ khí Ôtô và Thiết bị Điện Đà Nẵng (820172) 05:30
17:30
HD53HAFI Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Fococev Việt Nam – Nhà Máy Cơ Khí Chế Tạo (820173) 05:30
17:30
HD53HAFJ Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng (821647) 05:30
17:30
HD53HAFL Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Lạnh (821674) 05:30
17:30
HD53HAFM Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bạch Đằng (822047) 05:30
17:30
HD53HAFM Công ty TNHH Hiền Thuận (895468) 05:30
17:30
HD53HAFN Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy Miền Trung (823558) 05:30
17:30
HD53HAFN Công Ty TNHH MTV Daijin Vina (933685) 05:30
17:30
HD53HAFO Công ty TNHH Duy Vũ (823559) 05:30
17:30
HD53HAFQ Chi Nhánh Liên Chiểu – Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải (823636) 05:30
17:30
HD53HAFR Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Giao Thông Công Chính Đà Nẵng (806415) 05:30
17:30
HD53HAFS Công ty TNHH Một thành viên Thường Thắng Đạt (832779) 05:30
17:30
HD53HAFV Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần EUROWINDOW Tại Thành Phố Đà Nẵng (834410) 05:30
17:30
HD53HAFW Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (836254) 05:30
17:30
HD53HAFY Công ty Cổ phần dược DANAPHA (837909) 05:30
17:30
HD53HAFY Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội – Chi Nhánh Miền Trung (915111) 05:30
17:30
HD53HAFZ Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (926537) 05:30
17:30
HD53HAFZ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôn Đông Á Đà Nẵng (837999) 05:30
17:30
HD53HAGA Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường Hải (838151) 05:30
17:30
HD53HAGB Công ty TNHH MTV Thực phẩm Á Châu Đà Nẵng (838152) 05:30
17:30
HD53HAGC Công ty TNHH Tập Đoàn Tín Thành (838986) 00:00
17:00
HD53HAGD Công Ty Cổ Phần Vicem Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng (839113) 05:30
17:30
HD53HAGE Công ty TNHH Tấn Hiền (839115) 05:30
17:30
HD53HAGE Công ty TNHH Hanvi Vina (941294) 05:30
17:30
HD53HAGF Công ty TNHH Tấn Hiền (839116) 05:30
17:30
HD53HAGG Công ty TNHH Nam Dương (839356) 05:30
17:30
HD53HAGH Công ty TNHH Lê Đức Thành (839357) 05:30
17:30
HD53HAGI Bệnh Viện Giao thông Vận Tải Đà Nẵng (839359) 05:30
17:30
HD53HAGJ Công ty TNHH Ðông Sơn (839543) 05:30
17:30
HD53HAGK Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Acecook Vệt Nam tại Đà Nẵng (839545) 05:30
17:30
HD53HAGL Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Châu Thạnh (840132) 05:30
17:30
HD53HAGM Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Tín (840133) 05:30
17:30
HD53HAGM Công ty TNHH MTV Công nghiệp Alphington (920304) 05:30
17:30
HD53HAGM CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE (912398) 05:30
17:30
HD53HAGM Công ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu (917310) 05:30
17:30
HD53HAGQ (840137) 05:30
17:30
HD53HAGQ Lê Mạnh Cường (907927) 05:30
17:30
HD53HAGR Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật Tại Đà Nẵng (840138) 05:30
17:30
HD53HAGS Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh sắt thép Hòa Hiệp (HTX) (840139) 05:30
17:30
HD53HAGT Công Ty TNHH Staami Vina (840274) 05:30
17:30
HD53HAGU Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Vạn Thọ (840293) 05:30
17:30
HD53HAGV Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Xâm (840446) 05:30
17:30
HD53HAGW Chi Nhánh Công Ty TNHH Phượng Nguyên Tại Đà Nẵng (840447) 05:30
17:30
HD53HAGX Công ty TNHH Lâm sản Việt Lang (840449) 05:30
17:30
HD53HAGY Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (913515) 05:30
17:30
HD53HAGY Công Ty TNHH Sản Xuất Giấy Thành Công II (840450) 05:30
17:30
HD53HAGY Công Ty TNHH Sản Xuất Giấy Thành Công II (841894) 05:30
17:30
HD53HAGZ Công ty Cổ phần Cơ khí Đường sắt Ðà Nẵng (840451) 05:30
17:30
HD53HAGZ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935924) 05:30
17:30
HD53HAHA Công ty Cổ phần Sản xuất Bao Bì Thành Vinh (840452) 05:30
17:30
HD53HAHA Công ty TNHH Thành Lập (942179) 05:30
17:30
HD53HAHE Công Ty TNHH PI VINA DANANG (925129) 05:30
17:30
HD53HAHE CÔNG TY TNHH PI VINA DANANG (840678) 05:30
17:30
HD53HAHF Cty TNHH MTV An Khái Phát (920983) 05:30
17:30
HD53HAHH Công ty TNHH Ðiện Tử Việt Hoa (840743) 05:30
17:30
HD53HAHI Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Đà Nẵng (840816) 05:30
17:30
HD53HAHJ Công Ty Cổ Phần Kim Tín Đà Nẵng (840855) 05:30
17:30
HD53HAHL Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất và Thương Mại Tân Á – Đà Nẵng (840972) 05:30
17:30
HD53HAHM Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (841011) 05:30
17:30
HD53HAHN Công Ty TNHH Thương Mại Vinh Huê (841205) 05:30
17:30
HD53HAHP Công ty Cổ phần Ðầu tư và Thương mại DIC Ðà Nẵng (841590) 05:30
17:30
HD53HAHQ Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons (841826) 05:30
17:30
HD53HAHQ Công ty TNHH MTV NgọcTranh (929814) 05:30
17:30
HD53HAHQ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương (841824) 05:30
17:30
HD53HAHQ Công ty TNHH Lâm nghiệp Hải Vân (841827) 05:30
17:30
HD53HAHR (841834) 05:30
17:30
HD53HAHS Công ty TNHH Yến Anh Minh (917008) 05:30
17:30
HD53HAHS Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á Tại Đà Nẵng (932691) 05:30
17:30
HD53HAHS Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (931891) 05:30
17:30
HD53HAHT Nhà máy Sản xuất Thép Tấn Quốc, Công ty TNHH Tấn Quốc (841836) 05:30
17:30
HD53HAHU Xí nghiệp Sản xuất Kinh doanh Sắt thép Anh Khoa (HTX) (841873) 05:30
17:30
HD53HAHV Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Chế Biến Hải Sản Long Hải Tại Đà Nẵng (842089) 05:30
17:30
HD53HAHW Công ty Cổ phần dệt Hoà Khánh – Đà Nẵng (842739) 05:30
17:30
HD53HAHY Công ty TNHH Việt Hồng (843206) 05:30
17:30
HD53HAHY Công Ty TNHH Dương Việt (821673) 05:30
17:30
HD53HAHZ Công ty Cổ phần dệt Hòa Khánh – Đà Nẵng (843358) 05:30
17:30
HD53HAIA Công ty TNHH Phú Thanh Vinh (843389) 05:30
17:30
HD53HAIB Công Ty Cổ Phần Xuân Hưng (881374) 05:30
17:30
HD53HAIB Chi Nhánh Tại Đà Nẵng- Công Ty TNHH XNK TM Hoàng Phúc (932338) 05:30
17:30
HD53HAIB Công Ty TNHH Một Thành Viên May Xuất Khẩu PACIFIC (933537) 05:30
17:30
HD53HAIB Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản xuất Kinh doanh Đồng Xuân – Chi nhánh Đà Nẵng (936085) 05:30
17:30
HD53HAIC Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Đông Nguyên (881159) 05:30
17:30
HD53HAIC Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Ôtô và Môtô Liên Chiểu – Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ và Vận Tải Ôtô số 6 (910789) 05:30
17:30
HD53HAID Chi Nhánh Vật Liệu – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt (881371) 05:30
17:30
HD53HAID CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KMT (930939) 05:30
17:30
HD53HAIE (882155) 05:30
17:30
HD53HAIF Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (882567) 05:30
17:30
HD53HAIG Công ty TNHH Phú Lộc (885103) 05:30
17:30
HD53HAIH Hợp Tác Xã sản xuất sắt Thanh Tín (884234) 05:30
17:30
HD53HAII Công Ty TNHH Hải Hằng (882569) 05:30
17:30
HD53HAIJ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Khu Công Nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng (883547) 05:30
17:30
HD53HAIK Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (913531) 05:30
17:30
HD53HAIL Công ty TNHH giấy Vĩnh Nghiệp (884361) 05:30
17:30
HD53HAIN Cơ sở sản xuất Nguyễn Hữu Phi (885003) 05:30
17:30
HD53HAIO Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lafien Vi Na (885437) 05:30
17:30
HD53HAIP Công Ty TNHH Phú Thanh Vinh (885338) 05:30
17:30
HD53HAIS Công Ty Cổ Phần Quản Lý & Xây Dựng Đường Bộ Quảng Nam Đà Nẵng (886314) 05:30
17:30
HD53HAIU Công ty TNHH Đồng Tín (887461) 05:30
17:30
HD53HAIV Công Ty TNHH MTV TBO VINA (887952) 05:30
17:30
HD53HAIV Công Ty TNHH MTV TBO VINA (922571) 05:30
17:30
HD53HAIW Công ty TNHH Đồng Tín (888166) 05:30
17:30
HD53HAIX Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (887463) 05:30
17:30
HD53HAIY Công Ty TNHH MTV Phú Gia (888165) 05:30
17:30
HD53HAIZ Công ty TNHH Đồng Tín (889233) 05:30
17:30
HD53HAJA Kho Xăng Dầu K14 – Cục Kho Vân – Bộ Công An (922149) 05:30
17:30
HD53HAJC Công ty TNHH một thành viên SX và TM Tân Á Ðà Nẵng (890144) 05:30
17:30
HD53HAJD Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (907172) 05:30
17:30
HD53HAJE Công ty Hợp Hữu Nhật – Việt (889300) 05:30
17:30
HD53HAJG Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân (889302) 05:30
17:30
HD53HAJH Công Ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng (889540) 05:30
17:30
HD53HAJI Công ty Phát Triển và Khai Thác Hạ tầng KCN Ðà Nẵng (889749) 05:30
17:30
HD53HAJJ Công Ty TNHH DAIWA Việt Nam (890774) 05:30
17:30
HD53HAJL Chi nhánh Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện- Nhà máy 5 (890825) 00:00
17:00
HD53HAJN Công ty TNHH Một thành viên ICOVINA Ðà Nẵng (891270) 05:30
17:30
HD53HAJO Chi nhánh Công tyTNHH Hanoi Steel Center tại thành phố Đà Nẵng (891266) 05:30
17:30
HD53HAJQ Công ty Cổ phần Điện Trường Giang (891667) 05:30
17:30
HD53HAJQ Công Ty TNHH Một Thành Viên Logistics Viettel (841327) 05:30
17:30
HD53HAJR Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Nhà Máy Sữa Đà Nẵng (892251) 05:30
17:30
HD53HAJS Công Ty Cổ Phần Nhựa Senko (893153) 05:30
17:30
HD53HAJT Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Vạn Tường – Xí Nghiệp 309 (912234) 05:30
17:30
HD53HAJU Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Tân Cường Thành (894868) 05:30
17:30
HD53HAJV (927404) 05:30
17:30
HD53HAJV Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Giang Long (922573) 05:30
17:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Lê Mai Anh (926541) 05:30
17:30
HD53HAJV Công Ty TNHH Một Thành Viên Bồn Bình Minh (893402) 05:30
17:30
HD53HAJV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Ngọc Hà (938829) 05:30
17:30
HD53HAJW Hợp Tác Xã Sản xuất Sắt số 1 (893433) 05:30
17:30
HD53HAJX Công ty TNHH May mặc Ba Sao (893808) 05:30
17:30
HD53HAJY Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894397) 05:30
17:30
HD53HAJZ Công Ty TNHH MTV Kad Industrial S.A Việt Nam (894396) 05:30
17:30
HD53HAKA Chi Nhánh Thành Phố Đà nẵng – Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (894490) 05:30
17:30
HD53HAKB (894670) 05:30
17:30
HD53HAKC Công Ty TNHH SETO Việt Nam (895126) 05:30
17:30
HD53HAKD Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895124) 05:30
17:30
HD53HAKE Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895125) 05:30
17:30
HD53HAKF Cty TNHH INSULPACK Đà Nẵng (895395) 05:30
17:30
HD53HAKI (895396) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Fujidan Việt Nam (892063) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Oriya Việt Nam (892061) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Nitto Jokaso Việt Nam (895414) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Yokohama Technica Đà Nẵng (895415) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công Ty TNHH MTV Jone Tech (895413) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH OJITEX Việt Nam (892064) 05:30
17:30
HD53HAKJ Công ty TNHH Nitto Jokaso Việt Nam (892062) 05:30
17:30
HD53HAKL Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (895787) 05:30
17:30
HD53HAKO Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lắp Máy Miền Nam (895790) 05:30
17:30
HD53HAKP Xí nghiệp Miền Trung – Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an (895788) 05:30
17:30
HD53HAKR Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895831) 05:30
17:30
HD53HAKT Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công Ty Cổ Phần Vinatex Quốc Tế (900034) 05:30
17:30
HD53HAKU Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Công Nghiệp Tàu Thủy Miền Trung (900081) 05:30
17:30
HD53HAKW Công Ty Cổ Phần Giấy Vàng (903998) 05:30
17:30
HD53HALB Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (905042) 05:30
17:30
HD53HALB Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng(Máy cắt tại Khu DL Bà Nà) (907282) 05:30
17:30
HD53HALC Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (893154) 05:30
17:30
HD53HALD Công ty TNHH Xây dựng & Dịch vụ Kỹ thuật Thảo Tân (905030) 05:30
17:30
HD53HALD Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đoàn Kết Tiến (937283) 05:30
17:30
HD53HALD Công ty TNHH Phúc Kiến (937932) 05:30
17:30
HD53HALG Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Tư vấn Đầu tư Đà Nẵng (905989) 05:30
17:30
HD53HALH Chi Nhánh Công Ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Việt Nam) Tại Đà Nẵng (906970) 05:30
17:30
HD53HALI Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Khai Phát (906646) 05:30
17:30
HD53HALJ Công Ty Cổ Phần Thép DANA – UC (907276) 05:30
17:30
HD53HALK Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (889241) 05:30
17:30
HD53HALL Công Ty Cổ Phần Cơ Khí – Lắp Máy Sông Đà – Chi Nhánh 5 (907046) 00:00
17:00
HD53HALO Công ty TNHH Bao Bì Việt Nam (907270) 05:30
17:30
HD53HALP Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (907568) 05:30
17:30
HD53HALQ Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908842) 05:30
17:30
HD53HALR Công ty TNHH MTV Đầu tư BT Phương Nhật (908843) 05:30
17:30
HD53HALS Cty QLVH điện CSCC Đà Nẵng (908844) 05:30
17:30
HD53HALT Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (908845) 05:30
17:30
HD53HALU Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Thành phố Hồ Chí Minh (908637) 05:30
17:30
HD53HALW Công ty TNHH TM & DV Cẩm Phát (909077) 05:30
17:30
HD53HALY Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (909354) 05:30
17:30
HD53HALZ (923251) 05:30
17:30
HD53HALZ Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Thành Tân (909736) 05:30
17:30
HD53HAMC Công ty Cổ phần Công nghiệp NBB (910087) 05:30
17:30
HD53HAMC Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên May Mặc Tân Phát Lộc (934141) 05:30
17:30
HD53HAMD Công ty TNHH Nhựa ABC (910086) 05:30
17:30
HD53HAME Công ty TNHH Cáp điện Việt Á (911567) 00:00
17:00
HD53HAMF Công ty CP Thép Đà Nẵng (910795) 00:00
17:00
HD53HAMG Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 Thành Viên Song Long Tại Đà Nẵng (911789) 05:30
17:30
HD53HAMH Công ty CP khoáng sản Sơn Phước (911568) 05:30
17:30
HD53HAMI Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (912126) 05:30
17:30
HD53HAMJ Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Đà Nẵng (912127) 05:30
17:30
HD53HAMK Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (885107) 05:30
17:30
HD53HAMM Công Ty TNHH MTV The Blues (914162) 05:30
17:30
HD53HAMN Công Ty Cổ Phần Gia Nguyễn Tâm (914161) 05:30
17:30
HD53HAMQ Công ty TNHH Xây Dựng Trường Bản (917550) 05:30
17:30
HD53HAMU Công Ty TNHH Phú Mỹ Hòa (919435) 05:30
17:30
HD53HAMU Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Hòa (935921) 05:30
17:30
HD53HAMW Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 05:30
17:30
HD53HAMY Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (918903) 05:30
17:30
HD53HAMZ Công Ty Hợp Hữu Nhật – Việt (919574) 05:30
17:30
HD53HAMZ Công Ty TNHH Hệ Thống Ghế APM TACHI-S Việt Nam (919575) 05:30
17:30
HD53HANA Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hà Nội – Chi Nhánh Miền Trung (881430) 05:30
17:30
HD53HANA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (912867) 05:30
17:30
HD53HANA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây dựng Tâm Phát (923837) 05:30
17:30
HD53HANC Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cơ Khí Thiên Hân (919879) 05:30
17:30
HD53HAND Công Ty TNHH Tấn Hiền (919890) 05:30
17:30
HD53HANH Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam – Đà Nẵng (921189) 05:30
17:30
HD53HANI Công ty QLVH Điện CSCC Đà Nẵng (921633) 00:00
17:00
HD53HANJ Trường Đại Học TDTT Đà Nẵng (921833) 05:30
17:30
HD53HANK Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 05:30
17:30
HD53HANK Trường Trung Học Cở Sở Đàm Quang Trung (931501) 05:30
17:30
HD53HANL Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (922146) 05:30
17:30
HD53HANM Trường Đại Học Duy Tân (922147) 05:30
17:30
HD53HANN Cty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát CROWN Đà Nẵng (922631) 00:00
17:00
HD53HANO Xí nghiệp Bao Bì Thanh Phát (HTX) (884235) 05:30
17:30
HD53HANQ Cty TNHH SX TM & DV Khởi Long (922865) 05:30
17:30
HD53HANS Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (923565) 05:30
17:30
HD53HANT Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (923566) 05:30
17:30
HD53HANU Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Nam (923424) 05:30
17:30
HD53HANV Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Tuấn Việt Tại Tp Đà Nẵng (923426) 05:30
17:30
HD53HANX Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Hiệp Nghĩa (924212) 05:30
17:30
HD53HANY Sở Cảnh Sát Phòng Cháy Và Chữa Cháy TPĐN (924189) 05:30
17:30
HD53HANZ Công ty TNHH SHINIH (Việt Nam) – Chi Nhánh Đà Nẵng (926368) 05:30
17:30
HD53HAOA Công ty TNHH XD & TM Huy Cường Thịnh (924529) 05:30
17:30
HD53HAOB Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Đầu Tư VISACO (925042) 05:30
17:30
HD53HAOC Công Ty TNHH TM&DV Hoàng Phúc lai (925126) 05:30
17:30
HD53HAOE Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (925358) 00:00
17:00
HD53HAOF Công ty TNHH Kamui Việt Nam (926551) 05:30
17:30
HD53HAOG Chi Nhánh Thành Phố Đà Nẵng – Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Phong Phú (926550) 05:30
17:30
HD53HAOH Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh (926814) 05:30
17:30
HD53HAOI Công Ty TNHH Nhũ Tương Nhựa Đường và Xây Dựng Công Trình NCH Đà Nẵng (926813) 05:30
17:30
HD53HAOJ Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Đà Nẵng (928017) 05:30
17:30
HD53HAOK Công Ty TNHH Cường Thịnh (927855) 05:30
17:30
HD53HAOL Công Ty TNHH KANE – M Đà Nẵng (927248) 05:30
17:30
HD53HAOM Lữ Đoàn 74/Tổng Cục II (928165) 05:30
17:30
HD53HAON Nhà Máy Sản Xuất Thép Tấn Quốc (927522) 05:30
17:30
HD53HAOO Công ty TNHH Cơ Khí & Thiết Bị Việt Khang (928312) 05:30
17:30
HD53HAOO Công Ty Cổ Phần Nhôm Kính Nam Ân (937737) 05:30
17:30
HD53HAOO Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Điện Việt Nam – Hungari 1 (919565) 05:30
17:30
HD53HAOP Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng (928175) 05:30
17:30
HD53HAOS Công Ty Cổ Phần An Đại Lợi (928516) 05:30
17:30
HD53HAOT Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 05:30
17:30
HD53HAOW Công Ty Cổ Phần MP PACK (928176) 05:30
17:30
HD53HAOY Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 05:30
17:30
HD53HAPB Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 05:30
17:30
HD53HAPC Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cẩm Phát (928546) 05:30
17:30
HD53HAPD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Máy Số 1 – Cienco 8 (929047) 05:30
17:30
HD53HAPF Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà (929026) 05:30
17:30
HD53HAPI Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Kim Thành Lợi (929190) 05:30
17:30
HD53HAPJ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn – Đà Nẵng (928779) 00:00
17:00
HD53HAPL Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (939856) 05:30
17:30
HD53HAPN Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tại miền Trung (939758) 05:30
17:30
HD53HAPP Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 05:30
17:30
HD53HAPT Công Ty Cổ Phần Điện Trường Giang (929666) 05:30
17:30
HD53HAPU Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng (930273) 05:30
17:30
HD53HAPV Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930269) 05:30
17:30
HD53HAPW Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930270) 05:30
17:30
HD53HAPX Công Ty Quản Lý Vận hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930271) 05:30
17:30
HD53HAPY Công Ty Quản Lý Vận Hành Điện Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (930272) 05:30
17:30
HD53HAQA Công Ty TNHH Phú Mỹ Hoà (930675) 05:30
17:30
HD53HAQB Công Ty TNHH MTV The Blues (930826) 05:30
17:30
HD53HAQC Công Ty Cổ Phần Thể Thao SHB Đà Nẵng (931450) 05:30
17:30
HD53HAQD Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931053) 05:30
17:30
HD53HAQE Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931048) 05:30
17:30
HD53HAQF Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (931056) 05:30
17:30
HD53HAQG CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THANH THẢO (931146) 05:30
17:30
HD53HAQH Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (931335) 05:30
17:30
HD53HAQI Công Ty Cổ Phần Sân Gôn Bà Nà Suối Mơ (932049) 05:30
17:30
HD53HAQJ Công ty TNHH May Mặc WHITEX (Việt Nam) (931470) 05:30
17:30
HD53HAQK Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 05:30
17:30
HD53HAQK Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH) (939497) 05:30
17:30
HD53HAQL XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 05:30
17:30
HD53HAQM Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP Tại Miền Trung (931953) 05:30
17:30
HD53HAQN CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (932675) 05:30
17:30
HD53HAQP CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MAY. (932794) 05:30
17:30
HD53HAQR Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á tại Đà Nẵng (932796) 05:30
17:30
HD53HAQS CÔNG TY CỔ PHẦN BACHCHAMBARD ĐÀ NẴNG (933064) 05:30
17:30
HD53HAQT CÔNG TY TNHH WEI XERN SIN INDUSTRIAL ĐÀ NẴNG (933115) 05:30
17:30
HD53HAQV CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (933271) 05:30
17:30
HD53HAQY Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (895300) 05:30
17:30
HD53HAQY Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên Điện lực Đà Nẵng (935922) 05:30
17:30
HD53HARB Công ty Cổ Phần Giấy Vàng (912237) 05:30
17:30
HD53HARB Công ty TNHH Shinih (Việt Nam) Chi nhánh Đà Nẵng (886315) 05:30
17:30
HD53HARC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng Thương Mại DA HA CO (912633) 05:30
17:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Ecico (907648) 05:30
17:30
HD53HARE Xí Nghiệp Cơ khí Sông Đà 10 (916505) 05:30
17:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Trường Khoa (918008) 05:30
17:30
HD53HARE Công ty Cổ phần Ba An (940189) 05:30
17:30
HD53HARF Công ty Cổ Phần Dưỡng Khí Việt (913252) 05:30
17:30
HD53HARH Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (913520) 00:00
17:00
HD53HARI Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (913529) 05:30
17:30
HD53HARJ Công Ty TNHH P.D.K (913530) 05:30
17:30
HD53HARK Công Ty Cổ Phần Kim Cương Kính (913541) 05:30
17:30
HD53HARM Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng (936453) 05:30
17:30
HD53HARM Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng (915402) 05:30
17:30
HD53HARN Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (916182) 05:30
17:30
HD53HARP Công ty TNHH TCIE Việt Nam (918343) 05:30
17:30
HD53HARR Công Ty TNHH Công Nghiệp DAERYANG Việt Nam (918345) 05:30
17:30
HD53HARS Công ty TNHH HOSO Việt Nam (918346) 05:30
17:30
HD53HART Công Ty TNHH FUKUI Việt Nam (918904) 05:30
17:30
HD53HARU Công Ty TNHH KANE-M Đà Nẵng (918905) 05:30
17:30
HD53HARV Công Ty TNHH Kane-M Đà Nẵng (918906) 05:30
17:30
HD53HARW Công Ty TNHH KANE-M Đà Nẵng (918907) 05:30
17:30
HD53HARX Công Ty TNHH Việt Nam KANZAKI (918908) 05:30
17:30
HD53HARY Công Ty TNHH OISHI INDUSTRIES Việt Nam (918909) 05:30
17:30
HD53HARZ Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam – Nhà máy Sữa Đà Nẵng (918910) 05:30
17:30
HD53HASA Công Ty TNHH Đà Nẵng TELALA (918911) 05:30
17:30
HD53HASB Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu (919878) 05:30
17:30
HD53HASC Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm LIWAYWAY Đà Nẵng (919880) 05:30
17:30
HD53HASD Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm TP,Đà Nẵng (921396) 05:30
17:30
HD53HASE Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (922937) 05:30
17:30
HD53HASF Công Ty TNHH Thương Mại Cafe Long (924528) 05:30
17:30
HD53HASG Công Ty TNHH OLYMPIA (924670) 05:30
17:30
HD53HASH Công Ty TNHH SETO SEISAKUSHO (924673) 05:30
17:30
HD53HASH Công Ty TNHH Seto Seisakusho (924672) 05:30
17:30
HD53HASI Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ và Sản Xuất Huỳnh Đức (925348) 05:30
17:30
HD53HASJ Công Ty Cổ Phần Bình Vinh II (925357) 05:30
17:30
HD53HASM Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà (926118) 05:30
17:30
HD53HASN Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng (927619) 00:00
17:00
HD53HASV CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ (934458) 05:30
17:30
HD53HASW Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư BT Phương Nhật (936098) 05:30
17:30
HD53HASX CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ HÒA (934254) 05:30
17:30
HD53HATB CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG XANH (935987) 05:30
17:30
HD53HATE Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) 05:30
17:30
HD53HATG Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) 05:30
17:30
HD53HATG Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng (936635) 05:30
17:30
HD53HATH Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) 05:30
17:30
HD53HATI TIỂU ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG SỐ 1 (937018) 05:30
17:30
HD53HATK CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ. (937017) 05:30
17:30
HD53HATP Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) 05:30
17:30
HD53HATQ CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (937585) 05:30
17:30
HD53HATR Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng. (937586) 05:30
17:30
HD53HATS CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NGUYỄN HẢI ĐĂNG (938062) 05:30
17:30
HD53HATT Chi Nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát COCA-COLA Việt Nam Tại Thành Phố Đà Nẵng (938200) 05:30
17:30
HD53HATU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN – ĐÀ NÃNG (939126) 05:30
17:30
HD53HATY CÔNG TY TNHH VINA FOODS KYOEI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (939130) 05:30
17:30
HD53HATZ XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG DMT – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG – MIỀN TRUNG (939411) 05:30
17:30
HD53HAUA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 1 – CTCP TẠI MIỀN TRUNG (939757) 05:30
17:30
HD53HAUD CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT ĐÀ NẴNG (939941) 05:30
17:30
HD53HAUH CÔNG TY CỔ PHẦN KEYHINGETOYS VIỆT NAM (940681) 05:30
17:30
HD53HAUI CÔNG TY TNHH WEI XERN SIN INDUSTRIAL ĐÀ NẴNG (940983) 05:30
17:30
HD53HAUJ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG QUẢNG (941085) 05:30
17:30
HD53HAUM CÔNG TY TNHH QUANG HƯNG (941188) 05:30
17:30
HD53HAUX CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY THÀNH CÔNG II (941503) 05:30
17:30
ĐL Cẩm Lệ VC53VVW7 Thôn Hoà Phát 05:30
17:30
VD53VAFE Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại TP Đà Nẵng-Chi nhánh 2 (672750) 05:30
17:30
VD53VAFQ Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại TP Đà Nẵng-Chi nhánh 2 (675912) 05:30
17:30

Nguồn: https://pcdanang.cpc.vn/Home/Lichcatdien/tabid/67/Default.aspx

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.