Hải Châu trở thành đơn vị hành chính quận loại 1

0
Hải Châu trở thành đơn vị hành chính quận loại 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định điều chỉnh phân loại hành chính quận Hải Châu từ loại 2 lên loại 1

Theo Bộ Nội vụ, quyết định điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với quận Hải Châu căn cứ theo Nghị quyết số 1221/2016/UBTVQH13 (ngày 25-5-2016) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

HĐND quận Hải Châu cho biết, theo quy định, để trở thành đơn vị hành chính quận loại 1, phải đạt tối thiểu 75 điểm (thang điểm 100) theo 5 tiêu chí cơ bản là quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính (phường), trình độ phát triển kinh tế – xã hội và yếu tố đặc thù.

Đối với quận Hải Châu, hiện quy mô dân số của quận là 213.305 người, đạt 25/30 điểm; diện tích tự nhiên 23,389km2, đạt 16,5/25 điểm; số đơn vị hành chính là 13 phường, đạt 7,5/10 điểm; yếu tố đặc thù đạt 1,5/5 điểm; các tiêu chuẩn phản ánh trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt 27,5/30 điểm.

Bên cạnh đó, tự cân đối thu chi ngân sách địa phương đạt 10/10 điểm; tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt 3,5/4 điểm; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 2/4 điểm; tỉ lệ phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 4/4 điểm; tỉ lệ số hộ dân cư được dùng nước sạch đạt 4/4 điểm; tỉ lệ hộ nghèo đạt 4/4 điểm.

Theo quyết định của Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với quận Hải Châu từ đơn vị hành chính loại 2 lên loại 1 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (14-7-2017).

HOÀNG HIỆP/ Báo Đà Nẵng

The post Hải Châu trở thành đơn vị hành chính quận loại 1 appeared first on DanangZ.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.