Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/07/2017

0
Ngày Điện lực Mã trạm BA Tên trạm BA Giờ BĐ Giờ KT
22/07/2017 ĐL Hải Châu AC53AAI6 PHAN ĐĂNG LƯU 07:30
12:00
AD53ABFV Công ty Cổ phần Kim Đô (629692) 07:30
11:30
ĐL Liên Chiểu HC52HM34 Tà Lang 2 06:30
14:30
HC53HHM1 Hòa Bắc 1 06:30
14:30
HC53HHM2 Hòa Bắc 4 06:30
14:30
HC53HHM3 Hòa Bắc 2 06:30
14:30
HC53HHM4 Hòa Bắc 3 06:30
14:30
HC53HHM5 An Định 06:30
14:30
HC53HHO3 Hoà Khánh 6 04:30
07:00
HC53HHO4 Hoà Khánh 7 04:30
07:00
HC53HHO5 Hoà Khánh 8 04:30
07:00
HC53HHOB Hoà Khánh 2 04:30
07:00
HC53HHOO Quảng Thắng 04:30
07:00
HC53HHQJ Thủy Tú T2 06:30
14:30
HC53HHRI Tà Lang 06:30
14:30
HC53HHRM KDC Hoà Mỹ T1 04:30
07:00
HC53HHRS KDC Hoà Mỹ T2 04:30
07:00
HC53HHY2 An Ngãi Tây 2 06:30
14:30
HC53HHY3 UB Hòa Sơn 06:30
14:30
HC53HHYL Trung Sơn 06:30
14:30
HC53HHYM Nam Yên 06:30
14:30
HC53HHYP Khe Đào 06:30
14:30
HC53HM10 Trường Định T2 06:30
14:30
HC53HM11 Quan Nam 1 06:30
14:30
HC53HM12 Quan Nam 2 06:30
14:30
HC53HM13 Xóm 3 06:30
14:30
HC53HM14 Hoà Liên 4 06:30
14:30
HC53HM15 Xóm Huế 06:30
14:30
HC53HM16 Xóm 6 06:30
14:30
HC53HM17 Tổ 5 Trường Định 06:30
14:30
HC53HM18 Trường Định 06:30
14:30
HC53HM19 Xóm Cồn 06:30
14:30
HC53HM20 Hòa Liên 1 06:30
14:30
HC53HM21 Hưởng Phước 06:30
14:30
HC53HM22 Hưởng Phước 2 06:30
14:30
HC53HM23 Vân Dương 06:30
14:30
HC53HM24 Hòa Liên 2 06:30
14:30
HC53HM25 Hòa Bắc 5 06:30
14:30
HC53HM26 Quan Nam 3 06:30
14:30
HC53HM27 Hưởng Phước 3 06:30
14:30
HC53HM28 TĐC Hòa Liên 2 06:30
14:30
HC53HM29 TT 05-06 06:30
14:30
HC53HM30 TĐC Hòa Liên 4T1 06:30
14:30
HC53HM31 An Ngãi Đông 2 06:30
14:30
HC53HM32 Hòa Bắc 2T2 06:30
14:30
HC53HM33 Xóm Huế 2 06:30
14:30
HC53HM36 UB Hòa Bắc 06:30
14:30
HC53HM37 Quan Nam 4 06:30
14:30
HC53HM38 TĐC Hòa Liên 5 06:30
14:30
HC53HM39 Hòa Liên 3 06:30
14:30
HC53HM40 TBA Nam Yên 2 06:30
14:30
HC53HM41 TBA Trường Định T3 06:30
14:30
HC53HM42 TBA Khu TĐC Hòa Liên 06:30
14:30
HC53HO16 Quảng Thắng 2 04:30
07:00
HC53HO30 Kiệt 1 Phạm Như Xương 04:30
07:00
HC53HQ15 An Ngãi Tây 4 06:30
14:30
HC53HY11 KDC Quảng Thắng 04:30
07:00
HC53HY12 Phạm Như Xương 04:30
07:00
HC53HY27 Phạm Như Xương 2 04:30
07:00
HC53HY33 KDC Nam Nguyễn Tất Thành 06:30
14:30
HD53HAAJ Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (800023) 04:30
07:00
HD53HABQ CN CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT COCA-COLA VIỆT NAM TẠI TP ĐÀ NẴNG (807224) 04:30
07:00
HD53HADF C.ty QLVH điện CS công cộng ĐN (811564) 04:30
07:00
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (811659) 04:30
07:00
HD53HADG Trường Đại Học Sư Phạm (815320) 04:30
07:00
HD53HAEB Trung Tâm Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ III – Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (815038) 04:30
07:00
HD53HAEO Trung Tâm Y Tế Quận Liên Chiểu (816999) 04:30
07:00
HD53HAEY (817842) 06:30
14:30
HD53HAFQ Chi Nhánh Liên Chiểu – Công Ty Cổ Phần Ôtô Trường Hải (823636) 04:30
07:00
HD53HAKE Trung Tâm Viễn Thông 5 – Viễn Thông Đà Nẵng – Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (895125) 04:30
07:00
HD53HAMN Công Ty Cổ Phần Gia Nguyễn Tâm (914161) 06:30
14:30
HD53HAMW Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Trung – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (917890) 06:30
14:30
HD53HANK Công ty Cổ phần Trung Nam (922148) 06:30
14:30
HD53HANK Trường Trung Học Cở Sở Đàm Quang Trung (931501) 06:30
14:30
HD53HANQ Cty TNHH SX TM & DV Khởi Long (922865) 04:30
07:00
HD53HAOT Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (928053) 06:30
14:30
HD53HAOY Công Ty Cổ Phần 482 (928451) 06:30
14:30
HD53HAPB Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (928517) 06:30
14:30
HD53HAPD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Lắp Máy Số 1 – Cienco 8 (929047) 06:30
14:30
HD53HAPE Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929044) 06:30
14:30
HD53HAPL Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (939856) 06:30
14:30
HD53HAPN Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tại miền Trung (939758) 06:30
14:30
HD53HAPO Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929667) 06:30
14:30
HD53HAPP Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 – CTCP (929668) 06:30
14:30
HD53HAPZ Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP Tại Miền Trung (930267) 06:30
14:30
HD53HAQH Công Ty CP – Tổng Công Ty Liên Doanh Xây Dựng Công Trình 18 (931335) 06:30
14:30
HD53HAQK Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải (931921) 06:30
14:30
HD53HAQK Viễn thông Đà Nẵng – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Chi nhánh Công ty TNHH) (939497) 06:30
14:30
HD53HAQL XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.5 – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 (932048) 06:30
14:30
HD53HAQM Chi Nhánh Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP Tại Miền Trung (931953) 06:30
14:30
HD53HARM Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Đà Nẵng (936453) 06:30
14:30
HD53HARM Cơ Sở Xã Hội Bầu Bàng Thành phố Đà Nẵng (915402) 06:30
14:30
HD53HATE Công ty Cổ phần Trung Nam (937455) 06:30
14:30
HD53HATG Công ty Cổ phần Trung Nam (936889) 06:30
14:30
HD53HATG Công ty Quản lý Vận hành Điện Chiếu sáng Công cộng Đà Nẵng (936635) 06:30
14:30
HD53HATH Công ty Cổ phần Trung Nam (937454) 06:30
14:30
HD53HATP Công ty Cổ phần Trung Nam (937572) 06:30
14:30
HD53HATT Chi Nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát COCA-COLA Việt Nam Tại Thành Phố Đà Nẵng (938200) 04:30
07:00
HD53HAUA CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 1 – CTCP TẠI MIỀN TRUNG (939757) 06:30
14:30
ĐL Sơn Trà EC53EEL7 Bình Kỳ 1 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEL8 Khuê Đông 2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EELT Đông Trà 2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEP8 KPC Hoà Hải T2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEVT Hoà Quí 1-T1 05:15
16:00
EC53EEVW Hoà Quí 2-T1 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEVX Hoà Quí 2-T2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EEX4 KDC Bá Tùng 05:15
16:00
EC53EEXN Hoà Quý 2 – T3 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EH18 KDC Làng đá mỹ nghệ Non Nước 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EL12 Bình Kỳ 3 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EL13 Bình Kỳ 2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EL25 TĐC Bá Tùng MR 05:15
16:00
EC53EP26 Kios T3 KĐT Hòa Qúy 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EV17 KDC Làng đá mỹ nghệ Non nước T2 05:15
15:00
06:30
16:00
EC53EX12 KDC Bá Tùng T2 05:15
16:00
EC53EZ11 KDC Làng đá Mỹ nghệ Non Nước T7 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAJC CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (973881) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAJD CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG (974157) 05:15
16:00
ED53EAKZ (980333) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ NGUYỄN VĂN THỌ (979915) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ PHẠM LỢI (980332) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ TRẦN THỊ HÀ (989404) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ PHẠM ĐÌNH THỦY (981465) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ LÊ THỊ CHÍNH (981464) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ HUỲNH BÁ PHÚC (991950) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAKZ HUỲNH BÁ THU (991951) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALJ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525 (981764) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALR HOÀNG VĂN CỘNG (982174) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALR LÊ VĂN DŨNG (984718) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EALR CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG GIA (984807) 05:15
15:00
06:30
16:00
ED53EAQV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CẦU (992171) 05:15
15:00
06:30
16:00
ĐL Cẩm Lệ VC53VVTQ Bình Thái 2 06:00
12:00
VC53VVUL Bình Thái 3 06:00
12:00
VC53VW31 Phan Đăng Lưu 05:30
08:30

The post Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 22/07/2017 appeared first on DanangZ.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.