Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/07/2017

0
ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO
Điện lực Hải Châu AC53AAGF T1-14B NÚI THÀNH 05:00 ngày 13/07/2017 06:30 ngày 13/07/2017 Đấu nối cấp điện mới cho khách hàng 262 đg 2/9 thuộc hạ áp T1-14b-477 E11. (CT tiếp cận điện năng). Kết hợp: xử lý tiếp xúc cọc hạ áp MBA, AB TBA T1-14b-477 E11.
Điện lực Liên ChIểu HC53HHR6 Bến Xe TT 05:30 ngày 13/07/2017 10:30 ngày 13/07/2017 Tăng cường CQT dây hạ áp thuộc TBA Bến xe Trung Tâm – 474E10
Điện lực Sơn Trà EC53EEZG KDC T20 05:30 ngày 13/07/2017 14:30 ngày 13/07/2017 Thay thế các tủ điện hạ áp từ VT TĐ-1 đến VT TĐ-5 và từ VT TĐ-6 đến VT TĐ-10 thuộc ĐZHA 0.4 kV sau TBA KDC T20 đz 477E13
Điện lực Cẩm Lệ VC53VS41 T7 Đảo A-B Hòa Xuân 06:00 ngày 13/07/2017 12:00 ngày 13/07/2017 Thay cột BTLT đơn bằng cột BTLT đôi tại vị trí 30.4 thuộc nhánh rẽ các TBA Hòa Xuân 1B T1, T2, T3 – ĐZ 475E13, di dời đường dây trung hạ áp từ cột đơn sang cột đôi dựng mới, kết hợp thi công điểm đấu nối cấp điện cho TBA Hòa Xuân 1A T6
Điện lực Cẩm Lệ VD53VAJQ Hòa Xuân 1B-T1 06:00 ngày 13/07/2017 12:00 ngày 13/07/2017 Thay cột BTLT đơn bằng cột BTLT đôi tại vị trí 30.4 thuộc nhánh rẽ các TBA Hòa Xuân 1B T1, T2, T3 – ĐZ 475E13, di dời đường dây trung hạ áp từ cột đơn sang cột đôi dựng mới, kết hợp thi công điểm đấu nối cấp điện cho TBA Hòa Xuân 1A T6

The post Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày 13/07/2017 appeared first on DanangZ.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.