Căn hộ dịch vụ The Ascott Limited Việt Nam tuyển dụng (07/2017)

0

I. KHỐI VẬN HÀNH – BUỒNG PHÒNG

1. Phó phòng buồng phòng (02 người)
2. Giám sát buồng phòng (29 người)
3. Nhân viên buồng phòng (117 người)
4. Nhân viên vệ sinh công cộng (52 người)

II. KHỐI VẬN HÀNH – /LỄ TÂN

1. Phó phòng lễ tân (03 người)
2. Nhân viên chăm sóc khách hàng (05 người)
3. Quản lý trực vận hành (05 người)
4. Giám sát lễ tân (11 người)
5. Nhân viên lễ tân (37 người)
6. Nhân viên chuyển hành lý (15 người)
7. Giám sát phòng gym (04 người)
8. Nhân viên phòng gym (16 người)
9. Driver/Lái xe (05 người)

III. HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN NHÂN SỰ

1. Phó phòng tài chính kế toán (02 người)
2. Nhân viên kế toán (04 người)
3. Nhân viên thu ngân (02 người)
4. Phó phòng nhân sự (01 người)
5. Phó phòng nhân sự (đào tạo) (01 người)
6. Nhân viên Nhân sự (02 người)
7. Chuyên viên mua sắm (01 người)
8. Nhân viên mua sắm (01 người)
9. Phó phòng IT (01 người)
10. Nhân viên IT (01 người)

IV. BỘ PHẬN AN NINH

1. Phó phòng an ninh (03 người)
2. Giám sát an ninh (15 người)
3. Nhân viên an ninh (82 người)
4. Nhân viên trực sảnh (15 người)

V. BỘ PHẬN KỸ THUẬT

1. Phó phòng kỹ thuật (04 người)
2. Nhân viên hành chính kỹ thuật (03 người)
3. Giám sát kỹ thuật (12 người)
4. Nhân viên kỹ thuật (65 người)

VI. BỘ PHẬN KINH DOANH&TIẾP THỊ

1. Phó Giám đốc kinh doanh (01 người)
2. Quản lý kinh doanh (08 người)
3. Chuyên viên kinh doanh (03 người)
4. Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh (01 người)
5. Nhân viên đặt phòng (06 người)
6. Chuyên viên Marketing (01 người)

VII. ẨM THỰC

1. Quản lý phòng tiệc (01 người)
2. Giám sát phòng tiệc (04 người)

VIII. RESIDENT MANAGER OFFICE

1. Thư ký hành chính (02 người)

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG THE ASCOTT VIETNAM
Thời gian: Chủ Nhật, Ngày 09/07/2017 (Từ 08:00 – 17:00)
Địa điểm: Tầng 02, Khách sạn VANDA, Số 03 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng

The post Căn hộ dịch vụ The Ascott Limited Việt Nam tuyển dụng (07/2017) appeared first on DanangZ.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.