Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng tuyển dụng viên chức 2017

0

Thực hiện Quyết định số 767/QD-SNV ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc phê hoặc xét tuyển viên chức Sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp. Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng thông báo

I. Nhu cầu tuyển dụng:

51 viên chức

– Y Sĩ

– Phụ trách hồ sơ đối tượng

– Công tác xã hội viên

– Quản lý học viên

– Dược sĩ hạng IV

– Kế toán viên

– Thủ quỹ – Thủ kho

– Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

– Giáo viên

– Giáo vụ

– Chuyên viên

Xem chi tiết các vị trí tại đây https://goo.gl/Z798Lu

II. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển

III. Đối tượng đăng ký xét tuyển

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng phải có đầy đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và điều kiện của đơn vị dự tuyển.

Vị trí và tiêu chuẩn, cách thức nộp hồ sơ xem tại: https://goo.gl/Z798Lu

Mẫu đơn đăng ký: https://goo.gl/2NtMDv

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.